Tài liệu về quá trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỉ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011), Trường ĐHKHXH&NV phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức giới thiệu tài liệu lưu trữ về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường cứu nước, giải phóng dân tộc”.

Triển lãm giới thiệu tài liệu lưu trữ về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo dài từ ngày 02/6/2011 đến ngày 20/6/2011.

Dự lễ khai mạc có PGS.TS Vũ Đức Nghiệu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ông Hoàng Quốc Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn Phòng Trung ương Đảng, cán bộ và sinh viên Nhà trường…

PGS.TS Vũ Thị Phụng – Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng đã giới thiệu chi tiết về nguồn gốc, ý nghĩa…của các tài liệu lưu trữ. Những tài liệu trưng bày và giới thiệu được lựa chọn và sao chụp từ các hồ sơ gốc hiện đang được bảo quản tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đó chính là những minh chứng đáng tin cậy về hành trình thực tế của con tàu Amiral Latuche Tresvill, những tư liệu quý về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài và vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong những quyết sách có tính chiến lược của cách mạng Việt Nam…

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị, thiết thực góp phần giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ và sinh viên Nhà trường.

Ngay sau đó, những tài liệu lưu trữ về quá trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục được giới thiệu tại một số trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.