Thông báo đấu giá

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá lô thiết bị thanh lí vào ngày 12/11/2011.

1. Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

2. Thiết bị đấu giá gồm các thiết bị điện tử, tin học cũ, hỏng, đã qua sử dụng.

3. Điều kiện tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp đơn xin đăng kí đấu giá do nhà trường phát hành.

4. Thời gian nộp đơn và các khoản tiền đặt cọc, phí đấu giá: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 10 năm 2011 đến 16 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2011.

5. Thời gian xem thiết bị đấu giá: Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2011.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 9 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại phòng 501 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá đến liên hệ tại phòng Hành chính – Quản trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đăng kí nộp đơn và làm thủ tục đấu giá (phòng 401 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 043.8583799).