Thuyết trình về sửa đổi hiến pháp

PGS.TS Jörg Menzel (ĐH Bonn – CHLB Đức) thuyết trình chủ đề “Quá trình sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế về quyền lực lập pháp” (The Constitutional Reform Process in Vietnam-International Experiences on Legislative Powers).

  • Thời gian: 9h30 – 12h00, ngày 26/02/2013
  • Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà H

Chương trình do Trường ĐHKHXH&NV và Viện Konrad Adenauer Stiftung Vietnam phối hợp tổ chức.