Tổng kết công tác công đoàn 2011-2012

Ngày 19/10/2012, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2011-2012 và phổ biến Luật Giáo dục Đại học.

Trong báo cáo tổng kết năm học, PGS.TS Đặng Xuân Kháng – Chủ tịch Công đoàn Trường khẳng định: Năm học qua, Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Trường. Các nội dung hoạt động của Công đoàn bám sát các chương trình hoạt động lớn: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các công đoàn viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động xã hội, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ; mở rộng hoạt động đối ngoại.

Năm học 2011-2012, Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV được Công đoàn ĐHQGHN xếp loại công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ thi đua Công đoàn cơ sở xuất sắc. Trường có 3 tập thể và 3 cá nhân được CĐ Giáo dục tặng bằng khen, 5 tập thể và 30 cá nhân được CĐ ĐHQGHN tặng giấy khen, 6 tập thể và 54 cá nhân được CĐ Trường tặng giấy khen, 7 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỉ niệm chương “Vì Sự nghiệp Công đoàn”.

PGS.TS Nguyễn Văn Kim và đ/c Nguyễn Thị Thảo (Phó Chủ tịch CĐ ĐHQGHN) trao kỉ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các công đoàn viên nhà trường.  (Ảnh: Thành Long/USSH)
PGS.TS Nguyễn Văn Kim và đ/c Nguyễn Thị Thảo (Phó Chủ tịch CĐ ĐHQGHN) trao kỉ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các công đoàn viên nhà trường.

Thay mặt Đảng uỷ, BGH Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Kim – Phó Hiệu trưởng – đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CĐ Trường đã đạt được. Công đoàn tham gia tích cực vào thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của Trường, có nhiều hoạt động động viên, giúp đỡ các công đoàn viên trong việc nâng cao trình độ, tham gia công tác tốt. CĐ cũng quan tâm chăm lo đời sống cho CĐV, tạo tinh thần gắn bó đoàn kết trong tập thể; tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như: chăm lo bà mẹ anh hùng, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi, động viên thương bệnh binh… Với những hoạt động ấy, Công đoàn Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là tổ chức đại diện xứng đáng của người lao động.

Trong năm học 2012-2013, CĐ Trường sẽ tập trung vào các hoạt động: tiếp tục chỉ đạo các đoàn viên thực hiện tốt Nghị quyết ĐH Đảng các cấp, các cuộc vận động của Ngành và Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong toàn thể cán bộ viên chức; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt 4 chương trình công tác phát triển Trường giai đoạn 2012-2015; làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, hoá, văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần của CBVC; đẩy mạnh công tác xã hội trên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái …