Tổng kết công tác công đoàn năm học 2009 – 2010

Ngày 17/10/2010, Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV đã tổ chức Lễ tổng kết công tác công đoàn năm học 2009 – 2010 và Toạ đàm “Nữ cán bộ viên chức với vấn đề nâng cao trình độ”.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn nhà trường, PGS.TS Đặng Xuân Kháng (Chủ tịch BCH Công đoàn) trình bày báo cáo tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm học 2009 – 2010. Báo cáo đã nêu lên nhiều thành tích quan trọng, nổi bật về công tác công đoàn năm vừa qua: tham gia tích cực vào công tác đào tạo theo tín chỉ, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học; tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và triển khai Nghị quyết hội nghị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ và viên chức, thực hiện công tác xã hội, từ thiện; tham gia điều chỉnh và giám sát thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên và phù hợp với những quy định hiện hành; xây dựng tổ chức công đoàn và chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Năm học 2010 – 2011, công tác công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn các cấp phát động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo, Giỏi việc trường đảm việc nhà, Đổi mới công tác quản trị đại học… Trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của hoạt động công đoàn năm học này đó là:

– Tập trung vận động đoàn viên công đoàn thực hiện triệt để quy định về công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ được Nhà trường ban hành.

– Tìm giải pháp thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học

– Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hoá công sở: thực hiện nghiêm túc kỉ cương lao động và sinh hoạt tập thể.

Cùng ngày, Công đoàn nhà trường đã tổ chức toạ đàm “Nữ cán bộ, viên chức trường ĐHKHXH&NV với vấn đề nâng cao trình độ”. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2010).

Báo cáo đề dẫn của PGS.TS Trần Thị Quý (Phó Chủ tịch BCH Công đoàn) cho thấy, mặc dù tỉ lệ giảng viên nam và giảng viên nữ là tương đương nhưng số nữ giảng viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ lại thấp hơn so với nam (trình độ thạc sĩ của nữ giảng viên là: 40/148 ThS (chiếm 27%), trình độ tiến sĩ là : 53/133 TS (chiếm 39,8%).

4 bản báo cáo, tham luận khác được trình bày thảo luận tại toạ đàm tập trung trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những thuận lợi và khó khăn đồng đưa ra những giải pháp tốt nhất để nữ cán bộ, viên chức nâng cao trình độ.

ThS. Nguyễn Thị Năm Hoàng (Khoa Văn học) cho rằng học tập nâng cao trình độ vừa là khát vọng nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm đối với mỗi nữ cán bộ viên chức, quá trình đó có những thách thức riêng đòi hỏi cán bộ nữ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tham luận “Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nữ cán bộ Khoa Quốc tế học – thực trạng và giải pháp” của ThS Vũ Anh Thư và Lê Tuyết Mai thì nêu cụ thể những khó khăn trong việc nâng cao trình độ chuyên môn của nữ cán bộ viên chức Khoa Quốc tế học. Nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc chưa đạt chuẩn trình độ của cán bộ giảng dạy. ThS Vũ Anh Thư và Lê Tuyết Mai đã đưa ra một số những giải pháp đó là: quy định việc đạt chuẩn trình độ quốc tế cần tính đến yếu tố hợp về mặt thời gian; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trong quá trình cán bộ học tập sau đại học, nghiên cứu sinh…

Hiện nay đội ngũ cán bộ nữ chiếm hơn 60% tổng số cán bộ của trường, trong đó nữ cán bộ trẻ chiếm tỉ lệ lớn. Do vậy học tập nâng cao trình độ là nhu cầu đồng thời cũng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ viên chức trường ĐHKHXH&NV.