Tổng kết công tác công đoàn năm học 2010 – 2011

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2010 – 2011 được tổ chức vào ngày 25/8. Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết công tác công đoàn năm học 2010 – 2011, đề ra phương hướng công tác năm học 2011 – 2012 đồng thời thảo luận thông qua Dự thảo Quy chế Văn hoá công sở (lần 3).

Dự hội nghị có PGS.TS Vũ Đức Nghiệu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đ/c Nguyễn Thị Thảo – Uỷ viên BCH Công đoàn ĐHQGHN, đại diện Công đoàn các đơn vị …

Đại diện BCH Công đoàn Trường PGS.TS Đặng Xuân Kháng – Chủ tịch Công đoàn Nhà trường – đã trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2010 – 2011, báo cáo nêu rõ trong năm học vừa qua công tác công đoàn đã thực hiện tốt nhiều hoạt động thiết thực: Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH – HĐH đất nước; xây dựng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành; vận động tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành; đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường cũng như công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Nhà trường.  (Ảnh: Trung Hiếu gửi USSH)
Trung Hiếu gửi USSH
Trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường cũng như công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Nhà trường.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng đã đưa ra phương hướng công tác công đoàn năm học 2011 – 2012 cụ thể như sau:

Một là, Công đoàn tiếp tục chỉ đạo các đoàn viên thực hiện một cách tốt nhất Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt nhất các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động của Ngành và Công đoàn Ngành giáo dục Việt Nam.

Hai là, làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng trong tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đời sống của cán bộ viên chức chưa cải thiện được được nhiều, nhất là đối với cán bộ trẻ.

Ba là, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chương trình hành động mới của Nhà trường: xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn, tiếp tục mở rộng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, tạo dựng sản phẩm nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đổi mới công tác quản trị đại học.

Bốn là, tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Năm là, tiếp tục phát huy truyền thống nhân văn, đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội trên tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết dân tộc.

Tiếp đó hội nghị thảo luận sâu về dự thảo lần 3 Quy chế văn hoá công sở Nhà trường. Nhiều ý kiến phát biểu đóng góp bổ sung hoàn thiện hơn nữa những nội dung đưa ra trong quy chế.

Trong năm học vừa qua, Công đoàn Nhà trường cũng như công đoàn các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Nhà trường. Với những đóng góp đó, nhiều tập thể và cá nhân đã được lãnh đạo công đoàn các cấp khen thưởng, trao tặng bằng khen, giấy khen:

– 01 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động cho Công đoàn Trường

– 02 bằng khen cho tập thể và 02 bằng khen cho cá nhân của Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam

– 06 giấy khen cho tập thể và 25 giấy khen cho cá nhân của Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN

– 04 giấy khen cho tập thể và 35 giấy khen cho cá nhân của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường.