TTLV: Thế giới nghệ thuật thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Thông tin luận văn “Thế giới nghệ thuật thơ Lâm Thị Mỹ Dạ” của HVCH Nguyễn Thị Thành, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thành

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/02/1985

4. Nơi sinh: Tiền Yên-Hoài Đức-Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thế giới nghệ thuật thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60.22.34

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bích Thu-Viện văn học.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã phân tích những nét độc đáo của thế giới nghệ thuật thơ Lâm Thị Mỹ Dạ với các đặc điểm chính như sau:

– Tâm điểm của thế giới nghệ thuật thơ mang đậm dấu ấn sáng tạo của Lâm Thị Mỹ Dạ là hình tượng cái tôi với cấu trúc đa chiều: một cái tôi công dân nồng nhiệt hoà nhập vào cộng đồng để dựng xây cuộc đời mới, một cái tôi cá nhân cùng những nỗi niềm riêng giữa cuộc đời “hạnh phúc thì mỏng, khổ đau thì dày”, một cái tôi nghệ sĩ đầy trăn trở về nghề. Đến với thơ Mỹ Dạ, người đọc bị hấp dẫn bởi cái tôi phụ nữ đầy khát vọng tình yêu cùng những trải nghiệm sâu sắc về nỗi buồn, sự cô đơn nhưng vẫn luôn khao khát và nỗ lực kiếm tìm hạnh phúc dù phải trả giá.

– Hình tượng thế giới trong thơ Lâm Thị Mỹ Dạ dù không thật nổi bật nhưng cũng mang dấu ấn riêng. Thơ Mỹ Dạ không nghiêng về hiện thực cuộc sống bộn bề, phức tạp mà là những nét phác hoạ về thiên nhiên thơ mộng, hữu tình đã khiến người đọc nhiều lúc không khỏi ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Hiện thực chiến tranh cũng được chú tâm khai thác nhưng không phải ở góc độ sự kiện mà lắng sâu vào tâm tư, tình cảm, thể hiện niềm tin của cái tôi trữ tình vào thắng lợi, vào sự bất diệt của sự sống. Hình tượng thế giới một lần nữa phản chiếu hình ảnh của cái tôi trữ tình giàu tình cảm, hồn nhiên, trong trẻo.

– Trong quá trình sáng tạo của mình, ngòi bút Lâm Thị Mỹ Dạ sĩ vừa có sự kế thừa, phát huy truyền thống nghệ thuật của dân tộc vừa nỗ lực làm mới mình với không ít cách tân, sáng tạo. Từ hình ảnh, giọng điệu đến thể thơ đều mang dấu ấn đậm nét của một người nghệ sĩ nghiêm túc, nỗ lực để tận hiến cho thơ. Những đặc điểm về nghệ thuật thơ Mỹ Dạ cũng phần nào thể hiện xu hướng chung của thơ nữ đương thời, đặc biệt là những cây bút trưởng thành từ kháng chiến. Họ như cây cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa mang những nét quen thuộc vừa tự bùng nổ những sáng tạo để hiện đại hoá chính mình.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Một số tác phẩm tiêu biểu của Lâm Thị Mỹ Dạ được đưa vào chương trình văn học phổ thông. Những kết quả của Luận văn có thể được ứng dụng trong việc dạy và học tác phẩm thơ Lâm Thị Mỹ Dạ trong nhà trường để góp phần nâng cao hiệu quả giờ học văn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI THANH 2. Sex: Female

3. Date of birth: 28th February 1985 4. Place of birth: Tien Yen, Hoai Duc, Ha Noi

5. Admission decision number: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH dated 2nd November 2007 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.

6. Changes in academic process: No.

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: The art world of the poetry of Lam Thi My Da.

8. Major: Vietnamese Literature 9. Code: 60.22.34

10. Supervisors: Ass. Prof. Nguyen Bich Thu – Vietnam Institute of Literature.

(Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis:

(Summarize them with stress on the new findings, if any)

The thesis has analyzed originalities of the art world of Lam Thi My Da’s poetry. Main characteristics of her poetry can be summarised as below:

* Lam Thi My Da’s poetry contains creative remarks. Her poetry indicates an ego with multi characteristics and personalities. This ego is first a civilian that constructs the today life. The ego has also a daily life “tiny happiness and big miserable”. It is an artist ago that thinks about its career. With her poetry, the readers are interested in a female ego that is full of love, exhibits a deep sorrow, isolation. However, this ego wishes always the happiness.
* Simile in Lam Thi My Da’s poetry is not very impressive however contains original remarks. Her poetry does not talk too much about perturbed and hard life but about the virgin nature. This makes readers surprise. Topics of war were also explored in her poetry in emotional aspects such as though, victory as well as the long life.
* During working, Lam Thi My Da profited, exploited and developed the Vietnamese traditional poetry. Image, simile and styles of her poetry contain remarks of a hard-working and sincere artist that sacrifices to her poetry career. Characteristics and features of art poetry of Lam Thi My Da exhibit general tendencies of poetry by female artists that were especially grew up from wars. They are really bridges from the tradition to the modernity.

12. Practical applicability, if any:

Representative poems of Lam Thi My Da have been taught at high schools. This thesis can apportion a modest contribution to teaching and learning Lam Thi My Da’s poetry in order to improve the lecture of literature at high schools.

13. Further research directions, if any: Không

14. Thesis-related publications: Không