TTLV: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng từ 1986 tới nay

Thông tin luận văn “Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng từ 1986 tới nay” của HVCH Đào Thị Minh Hường, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

1. Họ và tên học viên: ĐÀO THỊ MINH HƯỜNG

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:13/10/1980

4. Nơi sinh: Thường Tín, Hà Nội.

5. Quyết định công nhận học viên số: 2551/2007/QĐ-XHNV-KH&SĐH, ngày 2 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng từ 1986 tới nay

8. Chuyên ngành:Văn học Việt Nam ; Mã số: 60.22.34

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS – TS Hà Văn Đức. Chủ nhiệm Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại, Khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã nghiên cứu một cách khái quát thế giới nhân vật trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng từ năm 1986 tới nay, trên các phương diện như: Quan niệm nghệ thuật của nhà văn về con người; các kiểu nhân vật; nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng.

Chương 1: Hành trình nghệ thuật của Ma Văn Kháng và vị trí thể loại truyện ngắn trong sáng tác của nhà văn

Nhìn lại những chặng đường lớn khi theo đuổi nghiệp viết văn của Ma Văn Kháng, với 22 năm ở Lào Cai (Tây Bắc), và từ năm 1976 đến nay ở Thủ đô Hà Nội, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau và hiện tại ông đang ở vị trí hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; thì có thể khẳng định, thành quả trong hành trình sáng tác trên nửa thế kỉ của nhà văn Ma Văn Kháng, được đánh giá là đồ sộ: với trên 200 truyện ngắn, tạp văn, 13 tiểu thuyết và một hồi kí văn chương. Đây là những cống hiến lớn lao nhất ông dành cho nghệ thuật và cũng là những món quà quý nhất Ma Văn Kháng đáp lại lòng yêu mến của công chúng đã đón nhận tác phẩm của nhà văn trong mấy chục năm qua.

Cùng với tiểu thuyết, truyện ngắn là lĩnh vực đầy sức thu hút đối với Ma Văn Kháng. Thực tế, đây là thể loại mà Ma Văn Kháng viết rất khoái hoạt, thường xuyên và cũng dành được nhiều sự quan tâm của độc giả. Truyện ngắn đưa nhà văn đến với duyên văn chương, và cũng là truyện ngắn, thể loại đầu tiên Ma Văn Kháng có được những thành tựu nhất định trong suốt hành trình cầm bút của mình. Là thể loại gần gũi với cuộc sống hàng ngày và rất năng động khi xoáy sâu vào những vấn đề nóng bỏng, bức xúc đang được độc giả quan tâm. Vậy nên, với Ma Văn Kháng viết truyện ngắn tự nhiên như việc con người hít thở để sinh tồn. Mỗi cảnh đời ông từng đi qua và chứng kiến đều có thể trở thành đối tượng để nhà văn chắt gạn nên hình hài nghệ thuật. Và truyện ngắn chính là thể loại giúp nhà nghệ sĩ thoả sức sáng tạo nên tác phẩm của mình từ muôn vàn mảnh hiện thực như vậy.

Chương 2: Các kiểu nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng.

Thế giới nhân vật của Ma Văn Kháng thật đông đảo và sinh động trong những bức tranh đời sống thế sự đa tạp, trong dòng đời sinh hoá hồn nhiên. Trong thế giới nhân vật đông đảo ấy, chúng tôi tạm phân định thành 4 kiểu loại nhân vật. Đó là kiểu nhân vật yếu đuối, nhân vật bi kịch, nhân vật tha hoá và nhân vật vượt lên số phận. Cùng chức năng khái quát hiện thực, khái quát tính cách, mỗi kiểu loại nhân vật với đặc trưng cơ bản của nó còn là phương tiện chuyển tải những quan điểm nhân văn của tác giả về số phận con người. Từ cuối những thập kỉ 80 đến nay, bằng các kiểu nhân vật yếu đuối, nhân vật lạc lõng, nhân vật tha hoá, nhân vật bi kịch, nhân vật vượt lên số phận, Ma Văn Kháng đã thể hiện một khát vọng cháy bỏng là hoàn thiện con người. Ông muốn truy tìm căn nguyên của cái xấu, cái ác và những biểu hiện nhiều mầu sắc của sự tha hoá trong tính cách con người, bằng vào việc đi sâu khai thác, mổ xẻ những hành động, những diễn biến tâm lí sâu kín của nhân vật với mục đích để người đọc đối chiếu, xem xét lại bản thân và rút ra bài học tự hoàn thiện.

Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng.

Khảo sát thế giới nhân vật trong truyện ngắn Ma Văn Kháng sau 1986, theo chúng tôi, nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn được tập trung chủ yếu vào 3 yếu tố, đó là: yếu tố tướng hình, yếu tố tâm linh và yếu tố ngôn ngữ, giọng điệu.

Với nghệ thuật dùng tướng hình để đoán biết tính người, Ma Văn Kháng đã đem tới sự mới mẻ, cuốn hút cho tác phẩm. Cùng với yếu tố tướng hình, dưới góc nhìn tâm linh, nhà văn đã mang tới cho thiên truyện những nét đậm đặc của hồn cốt văn chương truyền thống; lấy thiện, mĩ để thanh trừ phần xấu và phần chưa thiện của con người, góp phần kéo con người trở về với cái nhân bản. Trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Ma Văn Kháng đặc biệt chú ý đến yếu tố ngôn ngữ. Mỗi kiểu người lại gắn với những ngôn ngữ nhất định và thường không thay đổi. Thông qua ngôn ngữ ấy, tính cách, phẩm chất con người được bộc lộ rõ nét.

Tóm lại, trên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Ma Văn Kháng coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình, Ma Văn Kháng góp phần không nhỏ vào việc đổi mới nền văn học đương đại Việt Nam. Có thể xem việc làm của chúng tôi ở luận văn này là một sự ghi nhận cũng như khẳng định tài năng nghệ thuật của Ma Văn Kháng. Hi vọng rằng, sau cuốn hồi kí văn chương “Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương” và tập truyện ngắn “Trốn nợ” mới được xuất bản gần đây, nhà văn Ma Văn Kháng sẽ tiếp tục có những đóng góp cho văn học dân tộc thêm nhiều những sáng tác văn chương có giá trị nữa.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: DAO THI MINH HUONG

2. Sex: Female

3. Date of birth: 1980, October 13th

4. Place of birth: Thuong Tin district, Ha Noi city

5. Admission decision number: 2551/2007/Đ/XHNV-KH&SĐH. Dated: 2007, November 2nd

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: World characters in short stories by Ma Van Khang from 1986 to date

8. Major: Vietnamese literature;

9. Code: 60.22.34

9. Supervisors: Associate Professor, Doctor Ha Van Duc, Ph.D, Chairman of the Department of Modern Literature Vietnam, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.

10. Summary of the findings of the thesis:

Thesis has studied the world Broadly character in short story writer Ma Van Khang from 1986 to present, on aspects such as concept art of the writer about people; the karyotype material; art of character building stories Ma Van Khang.

Chapter 1: Journey composition and artistic conception of man’s Ma Van Khang
Looking back at the big stage while pursuing professional writer Ma Van Khang, with 22 years in Lao Cai (north west), and from 1976 to today in the capital, Hanoi, through many different positions and work current position he is in membership Writers Association of Vietnam, the results can be confirmed in writing on a journey of half a century writer Ma Van Khang, is considered massive: with over 200 short stories , magazine writer, 13 novels and a literary memoir (2009). This is the greatest dedication for his art and also are the most precious gift Ma Van Khang respond to the love of the public has accepted the work of writers in recent decades

Along with novels, short stories are full of attractive field for Ma Van Khang. In fact, this is the category that Ma Van Khang write very favorite activities, regular and also gained the attention of readers. Short story writer to give literary grace, and also a short story, the first category is Ma Van Khang certain achievements during its journey writers. Category is closely related to everyday life and are very active when dwell on hot issues, readers are pressing concerns. So, with Ma Van Khang write short stories as natural as breathing for human beings to survive. Every scene he had to go through life and witness may object to become a writer binders should shape the art. And the short story genre is to unleash the artist created his work from numerous pieces of reality that way.

Chapter 2: The type of character in the story Ma Van Khang. Character of the world Ma Van Khang was crowded and lively picture of life in the world of the manifold, in the life of innocent life. In the wider world that the characters, we temporarily classified into 4 types of characters.

It is a character weakness, tragic characters, corrupt characters and character beyond fate. Same general function is real, general character, each character type with its essential character is the vehicle and humanistic perspectives of the authors of human destiny. Since the late-80s to date, with a character weakness, odd characters, corrupt characters, tragic characters, characters beyond fate, Ma Van Khang showed a burning desire is the perfect man. He wanted to trace the origin of evil, evil and colorful expressions of alienation in the human personality, with depth in the mining and dissecting the action, the evolution of the deep psychological character with the purpose to the reader to compare, review themselves and learned self-improvement.

Chapter 3: The Art of character building stories Ma Van Khang. Survey figures in the world of short stories after 1986 Ma Van Khang, we think, the art of building a character writer focusing primarily on three factors, namely: Minister of factors, spiritual factors and elements of language, tone of voice. Minister for the Arts used to predict the people, Ma Van Khang has brought much new, attractive and contribute to the work highlighted his literary style. Along with the general form factor, the spiritual perspective, the writer has brought to the series of natural features of the soul remains dense literary tradition, get that perfect taste to eliminate the bad and the good of man may contribute to bring people back to the mirror. In the art building character Ma Van Khang special attention to language elements. Each type of people associated with certain language and often do not change. Through that language, personality, human qualities are clearly revealed.

In summary, on the way to the art world of artists, Ma Van Khang considered people as objects, is to perceive the material reality and artistic creation. Moreover, the character models that will contribute to the profound concepts of art writers and the fate of human life. With the legal character of his art, Ma Van Khang contributed to the renewal of contemporary literature of Vietnam. Can view our jobs in this thesis is a recognition as well as affirm the artistic talents Ma Van Khang. Hopefully, after the literary memoir, “Years of hardship, missed five months” and short story collections “mixing it” was not published recently, writer Ma Van Khang will continue their contribution to the literature people learn much more by creating more valuable literature.