Từ ngày 09 đến ngày 15/4/2012

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ ngày 09 đến ngày 15/4/2012

Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2, 9/4
PHTr.N.V.Kim học LLCTCC đến hết ngày 10/4 15 Khuất Duy Tiến
Thứ 3, 10/4
8h00 Hiệu trưởng họp về Chương trình Tây Bắc 19 Lê Thánh Tông
8h30 Họp BTC Hội nghị NCKHSV năm học 2011-2012 PHTr.P.Q.Minh Các thành viên BTC; Đại diện LĐ các phòng ĐT, CT-CTSV, KH-TV, Đoàn TN, Hội SV P.701 nhà E Phòng QLNCKH
14h00 Họp Thường trực Hội đồng Tuyển sinh sau đại học PHTr.V.Đ.Nghiệu P.506 nhà E Phòng ĐTSĐH
15h00 PHTr.N.V.Kim lên lớp P.202 nhà AB
Thứ 4, 11/4
8h00 Hiệu trưởng họp về xác định nhiệm vụ KHCN Chương trình KX.03/11-15 9 Kim Mã Thượng
8h00 Họp kiểm tra tiến độ đề tài cơ sở năm 2011 PHTr.P.Q.Minh Đại diện LĐ Phòng KH-TV và các chủ trì đề tài P.701 nhà E Phòng QLNCKH
08h30 PHTr.T.T.M.Hoà họp đánh giá tiến độ đề tài NCKH Sở VH-TT-DL
13h00 PHTr.P.Q.Minh lên lớp P.202 nhà G
14h00 Họp về chức năng nhiệm vụ Phòng Hành chính – Tổng hợp PHTr.T.T.M.Hoà LĐ Phòng TCCB, Phòng HC-QT P.501 nhà E Phòng TCCB
14h00 Nghiệm thu TLHDMH ngành Triết học PHTr.N.V.Kim Các thành viên HĐ và các tác giả P.506 nhà E Thư kí HĐ
Thứ 5, 12/4
8h00 PHTr.T.T.M.Hoà đi công tác đến hết ngày 15/4 PGS. TS. Lâm Bá Nam, TS. Đào Thanh Trường, TS. Phạm Thu Hoa, Ths. Hoàng Văn Quynh Hà Giang Ths. Hoàng Văn Quynh
8h00 Nghiệm thu TLHDMH và ĐCMH ngành TT–TV PHTr.N.V.Kim Các thành viên HĐ và các tác giả P.506 nhà E Thư kí HĐ
08h30 Họp BTC Hội nghị NCKHSV năm học 2011-2012 PHTr.P.Q.Minh Các thành viên BTC; Đại diện LĐ các phòng ĐT, CT-CTSV, KH-TV, Đoàn TN, Hội SV P.701 nhà E Phòng QLNCKH
14h00 Nghiệm thu TLHDMH và ĐCMH ngành XHH PHTr.N.V.Kim Các thành viên HĐ và các tác giả P.506 nhà E Thư kí HĐ
14h00 Họp Ban Chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tiếng Việt cho học viên nước ngoài PHTr.V.Đ.Nghiệu Các thành viên BCĐ P.501 nhà E Phòng ĐN-HTĐTQT
15h30 PHTr.N.V.Kim họp HĐ bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa Lịch sử
Thứ 6, 13/4
5h00 Hiệu trưởng đi công tác đến hết ngày 15/4 Quy Nhơn
7h00 PHTr.N.V.Kim lên lớp P.302 nhà AB
9h00 PHTr.P.Q.Minh lên lớp P.304 nhà G
14h00 Họp đoàn cán bộ quản lí đi khảo sát tại Thái Lan PHTr.N.V.Kim Các thành viên trong đoàn P.506 nhà E Phòng TCCB, Phòng ĐN-HTĐTQT
16h00 Họp chi bộ Khối Hiệu bộ I PHTr.N.V.Kim, PHTr.P.Q.Minh, PHTr.V.Đ.Nghiệu P.506 nhà E
Thứ 7, 14/4
8h00 Hội thảo Những vấn đề ngôn ngữ và văn hoá PHTr.P.Q.Minh Theo giấy mời Phòng họp tầng 5 nhà H Khoa Ngôn ngữ học, Phòng QLNCKH
CN, 15/4
8h00 Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp lớp VLVH ngành Tôn giáo PHTr.N.V.Kim LĐ Phòng ĐT, HĐ chấm khoá luận Khoa Triết học Học viện Phật giáo Sóc Sơn Phòng ĐT

Ghi chú:

  • Lịch này thay cho giấy mời