Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2012

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ ngày 14/5 đến ngày 19/5/2012

Thời gian Chủ trì Nội dung Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2, 14/5
PHTr.N.V.Kim học lí luận chính trị cao cấp đến hết ngày 15/5
Thứ 3, 15/5
8h00 Hiệu trưởng đi công tác đến hết ngày 18/5 Nước ngoài Phòng ĐN-HTĐTQT
13h30 PHTr.P.Q.Minh Toạ đàm khoa học quốc tế Giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Đông Á: Nhìn từ góc độ Lịch sử xã hội và Nhân học (đến hết sáng ngày 17/5) Theo giấy mời P. 506 nhà E Phòng QLNCKH
14h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu Làm việc với đoàn công tác của Bộ GD-ĐT về LHS nước ngoài Đại diện LĐ Phòng ĐT, Phòng ĐTSĐH, Phòng CT-CTSV, Phòng KH-TV P. 501 nhà E Phòng ĐN-HTĐTQT
15h00 PHTr.N.V.Kim lên lớp P.202 nhà AB
Thứ 4, 16/5
5h30 PHTr.T.T.M.Hoà đi công tác đến hết ngày 19/5 PGS. TS. Phạm Xuân Hằng, PGS. TS. Vũ Văn Thi, PGS. TS. Nguyễn Văn Chính, TS. Trần Thuý Anh Nước ngoài Phòng ĐN-HTĐTQT
8h00 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT ĐH và SĐH Khoa Báo chí và Truyền thông Các thành viên HĐ, đại diện LĐ và nhóm nòng cốt của Khoa BC-TT P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
9h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu Tiếp đoàn ĐH Michigan (Hoa Kì) Đại diện LĐ Phòng TCCB, Phòng QLNCKH, Phòng ĐT, Phòng ĐTSĐH P. 701 nhà E Phòng ĐN-HTĐTQT
13h30 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT ĐH và SĐH Khoa Khoa học Quản lí Các thành viên HĐ, đại diện LĐ và nhóm nòng cốt của Khoa KHQL P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
14h00 PHTr.P.Q.Minh Tiếp đoàn ĐH Burapha (Thái Lan) Đại diện LĐ Phòng ĐT, Phòng CT-CTSV, Phòng HC-TH P. 701 nhà E Phòng ĐN-HTĐTQT
14h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu Họp xây dựng kế hoạch đánh giá chương trình ngành Ngôn ngữ học theo chuẩn AUN Đại diện LĐ Khoa Ngôn ngữ học P. 505 nhà E Trung tâm ĐBCLĐT
16h30 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT ĐH ngành Chính trị học của HV Chính trị -Hành chính khu vực I Các thành viên HĐ, đại diện LĐ HVCT-HC khu vực I P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
Thứ 5, 17/5
8h00 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT SĐH chuyên ngành XHH và CTXH Các thành viên HĐ, đại diện LĐ và nhóm nòng cốt của Khoa XHH P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
13h30 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT ĐH và SĐH Khoa Thông tin – Thư viện Các thành viên HĐ, đại diện LĐ và nhóm nòng cốt của Khoa TT-TV P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
14h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu Họp Thường trực HĐ tuyển sinh SĐH đợt I năm 2012 Các thành viên Thường trực HĐ tuyển sinh SĐH P. 701 nhà E Phòng ĐTSĐH
Thứ 6, 18/5
7h00 PHTr.N.V.Kim lên lớp P.302 nhà AB
8h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu Họp Thường trực HĐ tuyển sinh ĐH năm 2012 Các thành viên Thường trực HĐ tuyển sinh ĐH năm 2012 P. 501 nhà E Phòng ĐT
14h00 PHTr.N.V.Kim Nghiệm thu CTĐT ĐH và SĐH Khoa Quốc tế học Các thành viên HĐ, đại diện LĐ và nhóm nòng cốt của Khoa Quốc tế học P. 501 nhà E Thư kí HĐ, Phòng ĐT
Thứ 7, 19/5
7h00 Hiệu trưởng dự Tập huấn công tác Công đoàn Tuyên Quang VPCĐ
8h00 PHTr.P.Q.Minh Hội nghị Khoa học sinh viên năm học 2011 – 2012 Theo giấy mời P. 506, P. 701, Hội trường tầng 8 nhà E; Phòng họp tầng 5 nhà H Phòng QLNCKH
8h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu dự Lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Sau đại học, ĐHQGHN 19 Lê Thánh Tông Phòng HC-TH

Ghi chú:

  • Lịch này thay cho giấy mời.
  • Trong thời gian Bí thư Đảng uỷ – Hiệu trưởng đi công tác, PHTr. N.V. Kim giải quyết các công việc của Bí thư Đảng uỷ, PHTr. V.Đ. Nghiệu giải quyết các công việc của Hiệu trưởng.