Từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2012

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Từ ngày 30/4 đến ngày 04/5/2012

Thời gian Chủ trì Nội dung Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2, 30/4 Nghỉ lễ
Thứ 3, 01/5 Nghỉ lễ
Thứ 4, 02/5
8h00 Ban Giám Hiệu Giao ban toàn trường P. 506 nhà E Phòng HC-TH 
PHTr.V.Đ.Nghiệu chỉ đạo chấm thi tuyển sinh SĐH đến hết tuần P. 701 nhà E Phòng ĐTSĐH
14h00 PHTr.P.Q.Minh Họp về vấn đề chuẩn hoá hệ thống tên miền Website Đại diện LĐ Khoa Ngôn ngữ học, Khoa Văn học, Khoa Du lịch học, Khoa Lịch sử, Khoa Đông phương học, Khoa Quốc tế học; Đại diện LĐ Phòng ĐT, Trung tâm Ngoại ngữ và hợp tác đào tạo, Công ti Tass P. 506 nhà E ThS. Đào Minh Quân
Thứ 5, 03/5
8h00 Hiệu trưởng Họp về đánh giá ngoài theo chuẩn AUN Đại diện TTĐBCL và Khoa Ngôn ngữ học 19 Lê Thánh Tông
8h00 PHTr.V.Đ.Nghiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học Các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ học P. 701 nhà E Phòng ĐTSĐH
8h30 PHTr.P.Q.Minh Làm việc với PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh về báo cáo thường niên các vấn đề văn hoá xã hội Việt Nam năm 2011 Đại diện LĐ Phòng QLNCKH và PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh P. 506 nhà E Phòng QLNCKH và PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh
10h30 PHTr.P.Q.Minh Họp Ban tổ chức toạ đàm Khoa học quốc tế “Tương tác văn hoá giữa Việt Nam và Đông Á: nghiên cứu một số trường hợp ở Hà Nội và Đà Nẵng” Thành phần Ban tổ chức P. 506 nhà E Phòng QLNCKH
13h30 PHTr.V.Đ.Nghiệu dự bảo vệ luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học Các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ học P. 701 nhà E Phòng ĐTSĐH
14h00 Hiệu trưởng Tiếp khách Trung Quốc P. 508 nhà E
14h00 PHTr.T.T.M.Hoà Làm việc với ĐHQGHN về đổi mới quản trị đại học Đại diện Lãnh đạo các phòng ban, TTĐBCLGD P. 506 nhà E Ban Thanh tra, Phòng HC-TH
Thứ 6, 04/5
8h00 PHTr.P.Q.Minh đi công tác đến hết ngày 5/5 TS. Trần Văn La và PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu Đà Nẵng Phòng QLNCKH, Phòng ĐN&HTĐTQT
8h30 PHTr.T.T.M.Hoà Họp về vấn đề nợ học phí của đào tạo Sau đại học Đại diện LĐ phụ trách ĐTSĐH, trợ lí ĐTSĐH các khoa, bộ môn thuộc trường; Đại diện LĐ Phòng ĐTSĐH, Phòng KH-TV P. 506 nhà E Phòng ĐTSĐH và Phòng KH-TV
9h00 Hiệu trưởng Làm việc với Lãnh đạo Trường Quản lí Khoa học – Bộ KHCN Đại diện LĐ Phòng ĐT, Phòng ĐTSĐH, Phòng QLNCKH, Khoa Khoa học Quản lí và TT Nghiên cứu và Phân tích chính sách P. 501 nhà E Khoa KHQL
13h30 Hiệu trưởng Họp Hội đồng xét Danh hiệu NGND, NGUT ĐHQGHN P. 203 nhà Điều hành
Thứ 7, 05/5
7h00 Ban Giám Hiệu Thi tuyển sinh hệ VLVH ngành Công tác xã hội (đến hết ngày 06/5/2012) Đại diện LĐ Phòng ĐT, Khoa Xã hội học và các cán bộ coi thi Hưng Yên Phòng ĐT
8h00 PHTr.N.V.Kim Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khoá XI Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ (trừ các đồng chí cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã tham gia Hội nghị công tác  Đảng ngày 07/4/2012) Hội trường Tầng 8 nhà E Văn phòng Đảng uỷ
8h30 Hiệu trưởng Họp về đánh giá ngoài theo chuẩn AUN Đại diện TTĐBCL và Khoa Ngôn ngữ học 19 Lê Thánh Tông