Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2010 các ngành: Báo chí, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Triết học (chuyên ngành Tôn giáo học), Tâm lí học, Lịch sử, Thông tin – Thư viện.

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Cán bộ, công chức và các thành phần khác có đầy đủ điều kiện dự thi đại học theo Quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Quy chế tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. VĂN BẰNG VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

1. Diện thi tuyển:

Người dự thi tuyển phải có một trong các văn bằng: Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hoá, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, Cao đẳng và phải trải qua kì tuyển sinh gồm 03 môn thi khối C (Văn, Sử, Địa) theo chương trình Trung học phổ thông.

2. Diện miễn thi tuyển:

Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành hoặc cùng khối thi tuyển với ngành đăng kí học (khối C, D).

3. THỦ TỤC HỒ SƠ:

Hồ sơ do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát hành.

Thời gian phát hành hồ sơ: 19/7/2010 – 20/9/2010.

Thời gian thu nhận hồ sơ: 20 – 30 tháng 9 năm 2010

Thí sinh đến mua và nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM:

1. Một bộ hồ sơ dự thi tuyển có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương và dán ảnh, đóng dấu giáp lai (thí sinh mua tại Trường).
2. Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (THPT, THBT, TCCN, THN, CĐ).
3. Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học kèm theo bảng điểm (đối với diện miễn thi).
4. Một bản sao công chứng giấy khai sinh.
5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
6. Giấy xác nhận làm việc tại cơ quan (nếu có).
7. 03 ảnh màu cỡ 4×6 cm, phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh.
8. Hai phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc (loại tem thư 2000đ).

5. ÔN THI VÀ THI TUYỂN

1. Ngày thi: 13, 14/11/2010 (Thứ Bảy và Chủ nhật), thí sinh nhận giấy báo thi trực tiếp tại Trường từ ngày 01 đến 10 tháng 11 năm 2010.
2. Nhà trường tổ chức ôn thi cho những thí sinh có nhu cầu. Thời gian ôn tập dự kiến tổ chức vào tháng 10/2010. Thí sinh có nhu cầu ôn tập, đăng kí học khi nộp hồ sơ dự thi.

VI. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Thí sinh thuộc diện ưu tiên sẽ được hưởng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh vừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất. Các giấy chứng nhận ưu tiên phải nộp một lần trong hồ sơ dự thi; các trường hợp nộp bổ sung sau khi thi đều không được chấp nhận để xét ưu tiên.

VII. LỆ PHÍ

* Lệ phí hồ sơ: 40.000 đồng/thí sinh. (nộp cùng hồ sơ)
* Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/thí sinh.(nộp cùng hồ sơ)
* Lệ phí xét miễn thi tuyển: 100.000 đồng/thí sinh (nộp cùng hồ sơ)

VIII. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI TUYỂN

Nhà trường chỉ tổ chức tuyển sinh với điều kiện số hồ sơ đăng kí dự thi của mỗi ngành đạt tối thiểu từ 60 hồ sơ, các ngành không đủ số hồ sơ theo quy định sẽ không tổ chức thi tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ vào ngành không đủ điều kiện thi tuyển sẽ được nhận lại hồ sơ và lệ phí thi sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Đào tạo (bộ phận đào tạo tại chức)
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội; điện thoại: 04.38583957.
Email: taichucxhnv@gmail.com