• 29/04/2015

Mùa Xuân năm 1975, “cuộc chiến tranh dài ngày nhất trong lịch sử nước Mỹ” kết thúc. Sau 40 năm, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ có nhiều biến đổi, từ đối đầu sang đối thoại, từ quan hệ thù địch sang quan hệ bạn bè, từ đối tượng sang đối tác, rồi phát triển thành quan hệ đối tác toàn diện (2013). Những thế...


  • 26/05/2008

Cuộc toạ đàm “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đoàn Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 19/5/2008, nhằm tổng kết một năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời xác định phương hướng thực hiện cuộc vận động này trong năm thứ hai với trọng tâm “Làm...


  • 30/01/2015

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non,vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời… Bạn ơi, mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi lý tưởng Đảng rực sáng trong tim chúng ta”. Đó là những ca từ không thể nào quên trong...  • 15/05/2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa...


  • 20/05/2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2017
  • 07/06/2016

Khoa Tâm lý học đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học