[Video] 10 năm hợp tác USSH – RLS

Lễ kỉ niệm là dịp tổng kết quá trình hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực: Nâng cao năng lực hoạch định Chính sách, Cải cách giáo dục, Lựa chọn lí luận cánh Tả cho Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Ngoài ra, trong buổi họp báo hai bên đã đưa ra các triển vọng hợp tác mới trong tương lai tiến tới kí kết hợp tác chính thức và lâu dài.

Trung tâm nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, tháng 4/2012.