Giới thiệu chung

Thứ hai - 30/11/2020 21:41
1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
  • Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Chính trị học
+ Tên tiếng Anh:        Political Science
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 9310201.01
  • Tên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Chính trị học
+ Tên tiếng Anh:        Political Science
  • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tên tiếng Việt:        Tiến sĩ ngành Chính trị học
+ Tên tiếng Anh:        Doctor of Philosophy in Political Science
  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học có mục tiêu chung là đào tạo chuyên gia trình độ cao về Chính trị học, cung cấp những kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về Chính trị học, cập nhật với tư duy chính trị hiện đại, phù hợp với thực tiễn chính trị-xã hội của đất nước; có năng lực nghiên cứu độc lập và tổ chức nghiên cứu; có ý thức sẵn sàng và có năng lực hành động góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Trang bị cho NCS những kiến thức chuyên sâu về Chính trị học, cập nhật với tư duy chính trị hiện đại, phù hợp với thực tiễn chính trị-xã hội của đất nước trong bối cảnh mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.
- Kết thúc khóa học, NCS sẽ là chuyên gia có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh mở cập, hội nhập khu vực và quốc tế.
- Trang bị cho NCS phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm định hình khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học và trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.
- NCS có thể tham gia nghiên cứu khoa học theo những hướng chủ yếu sau đây:
+ Những vấn đề lý thuyết chính trị học hiện đại.
+ Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đời sống chính trị Việt Nam.
+ Những vấn đề lý luận và thực tiễn của đời sống chính trị quốc tế.
+ Những vấn đề về quan hệ giữa chính trị với các lĩnh vực khác.
 
3. Thông tin tuyển sinh
3.1 Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định hiện hành.
3.2 Đối tượng tuyển sinh:
          3.2.1. Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;
          3.2.2. Có đủ sức khỏe để học tập;
          3.2.3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Chính trị học loại giỏi trở lên; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp/chuyên ngành gần với chuyên ngành Chính trị học.
          3.2.4. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
          3.2.5. Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.
          3.2.6. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có đề xuất cán bộ hướng dẫn.
          3.2.7. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
  • Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
  • Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh;
  • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
          3.2.8. Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt như sau:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) theo bảng tham chiếu ở Phụ lục I, Quy chế 4555 của Giám đốc Đại học Quốc gia ngày 24/11/2107 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
- Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.
- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
- Trong các trường hợp không phải là ngoại ngữ bằng tiếng Anh thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
          3.2.9. Người dự tuyển là người nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
          3.2.10.  Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
          3.2.11. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị.
​​​​​​​
​​​​​​​3.3  Danh mục các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần
          - Chuyên ngành phù hợp: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Hồ Chí Minh học, Quan hệ quốc tế.
        - Chuyên ngành gần: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Địa lý học, Châu Á học, Đông phương học, Báo chí học, Truyền thông đại chúng, Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, Luật quốc tế, Việt Nam học.
3.4  Dự kiến quy mô tuyển sinh: 5-10 nghiên cứu sinh/năm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây