Giới thiệu chung

Thứ hai - 30/11/2020 22:22
1.  Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
  • Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Hán Nôm
+ Tên tiếng Anh:        Sino-Nom
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 9220104.01
  • Tên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Hán Nôm
+ Tên tiếng Anh:        Sino-Nom
  • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tên tiếng Việt:        Tiến sĩ ngành Hán Nôm
+ Tên tiếng Anh:        Doctor of Philosophy in Sino-Nom
  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo tiến sĩ Hán Nôm nhằm đào tạo những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy lí thuyết cũng như thực hành Hán Nôm, thực hiện các nhiệm vụ mà xã hội và đất nước đặt ra cho công tác Hán Nôm.

2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo tiến sĩ Hán Nôm cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ - văn tự - văn hóa trên các lĩnh vực Hán văn Trung Quốc, Hán văn Việt Nam, chữ Nôm – văn bản Nôm sâu rộng, kết hợp lí thuyết và thực hành, mang tính hệ thống, liên ngành, tích hợp để người học có khả năng minh giải, phân tích, khai thác các giá trị chứa đựng trong các loại hình văn bản Hán Nôm cả về phương diện nội dung và hình thức; có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến Hán Nôm cả ở bình diện các mối liên hệ bên trong cũng như các mối liên hệ bên của ngoài văn bản Hán Nôm với các nhân tố lịch sử, xã hội, văn hiến và văn hóa.

3. Thông tin tuyển sinh
3.1 Hình thức tuyển sinh:
Xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định hiện hành.
3.2  Đối tượng tuyển sinh
3.2.1. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức độ cảnh cáo trở lên.
3.2.2. Có đủ sức khoẻ để học tập.
3.2.3.Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành Hán Nôm; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm.
3.2.4. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
3.2.5.Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.
3.2.6. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong  thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ.
3.2.7. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.
- Đối với nhà khoa học đáp ứng tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
3.2.8. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được ĐHQGHN phê duyệt:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ 1 trong 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng 1 trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật
- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc Sư phạm tiếng nước ngoài bằng 1 trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật do các cơ sở đào tạo Việt Nam cấp bằng.
- Trong các trường hợp trên, nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
3.2.9. Người dự tuyển là người nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
3.2.10. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác tối thiểu 2 năm.
3.2.11. Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
3.2.12. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định.

3.3 Danh mục các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần
Chuyên ngành đúng/ phù hợp: Hán Nôm.
​​​​​​​3.4  Dự kiến quy mô tuyển sinh: 03 -05 nghiên cứu sinh/năm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây