Giới thiệu chung

Thứ năm - 24/12/2020 04:29
1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
  • Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Khảo cổ học
+ Tên tiếng Anh:        Archaeology
  • Mã số chuyên ngành đào tạo: 9229010.01
  • Tên ngành đào tạo:
+ Tên tiếng Việt:        Lịch sử
+ Tên tiếng Anh:        History
  • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tên tiếng Việt:        Tiến sĩ ngành Lịch sử
+ Tên tiếng Anh:        Doctor of Philosophy in History
  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:
          Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Khảo cổ học trình độ cao về lí thuyết và thực hành, chuyên sâu về khảo cổ học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.
2.2. Mục tiêu cụ thể
          Đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Khảo cổ học nhằm cung cấp cho các cơ sở giáo dục, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước về văn hoá nguồn nhân lực chuyên sâu về khảo cổ học làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn; có đầy đủ kĩ năng trong việc triển khai các chương trình/đề án nghiên cứu độc lập về các vấn đề liên quan đến khảo cổ học, bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống di sản văn hóa dân tộc.
 

3. Thông tin tuyển sinh

3.1 Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua việc đánh giá hồ sơ chuyên môn theo quy định hiện hành.

3.2 Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ Khảo cổ học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

3.2.1. Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
3.2.2. Có đủ sức khỏe để học tập.
3.2.3. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Lịch sử loại giỏi trở lên; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành Khảo cổ học; hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp/chuyên ngành gần với chuyên ngành Khảo cổ học.
3.2.4. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
3.2.5. Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.
3.2.6. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.
 3.2.7. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá ứng viên dự tuyển về:
- Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
- Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

3.2.8. Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngũ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia phê duyệt:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 1 (Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội Ban hành theo quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng kí dự tuyển;
- Có bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi, Mã Lai, Bengali, Ả rập, Italia, Đan Mạch, Thụy Điển, Thái Lan).
- Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp (tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả rập, Italia, Thái Lan).
- Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.
- Người dự tuyển là người nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (hoặc các văn bằng, chứng chỉ có giá trị tương đương).
3.2.9. Có công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
3.2.10.  Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị.

3.3  Danh mục các chuyên ngành phù hợp và chuyên ngành gần

 - Chuyên ngành gần: Lịch sử sử học và sử liệu học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam.

3.4 Dự kiến quy mô tuyển sinh: 3 - 5 nghiên cứu sinh/năm.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây