Chuẩn đầu ra

Thứ ba - 19/03/2019 22:41

1.Chuẩn về kiến thức chuyên môn và năng lực chuyên môn:

Người tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng sẽ đảm bảo làm chủ kiến thức chuyên ngành, cụ thể như sau:

- Kiến thức lý thuyết cơ bản về lưu trữ học: Để đảm bảo vận dụng tốt kiến thức lý luận vào thực tiễn, yêu cầu đối với học viên cần phải nắm hiểu một cách hệ thống các vấn đề lý thuyết của lưu trữ học như tổ chức khoa học, tổ chức bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn như lưu trữ các tài liệu lưu trữ đặc thù, tài liệu điện tử hay tài liệu truyền miệng... Ngoài ra, học viên cần nắm vững các kiến thức có liên quan khác như văn bản học, thông tin học…

- Kiến thức về tổ chức quản lý hoạt động lưu trữ: Học viên cần có khả năng tham mưu hoặc trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động lưu trữ của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.  Để đáp ứng được đòi hỏi này, học viên cần nắm hiểu được các kiến thức vềtổ chức quản lý lưu trữ; lập kế hoạch và dự án lưu trữ; xây dựng văn bản quản lý về lưu trữ; kiểm tra – đánh giá các hoạt động lưu trữ; quản lý tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị-xã hội…

- Kiến thức về tổ chức thực hiện nghiệp vụ lưu trữ: Học viên theo học chương trình Thạc sĩ ứng dụng cần phải có khả năng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ sau khi hoàn thành khóa học. Các học phần cung cấp khối kiến thức này bao gồm thực hành quản lý tài liệu lưu trữ; tổ chức hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ; tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử: tổ chức lưu trữ tài liệu nghe nhìn; tổ chức tài liệu khoa học –công nghệ…

Về năng lực chuyên môn, sau khi học xong chương trình, học viên có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực lưu trữ học, có tư duy phản biện, có khả năng phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực lưu trữ.  

  • Chuẩn về trình độ ngoại ngữ

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ Lưu trữ học định hướng ứng dụng phải đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Người học có thể sử dụng ngoại ngữ trong việc tìm, nghiên cứu tài liệu nước ngoài để tham khảo phục vụ cho công việc chuyên môn về lưu trữ học.   

2. Chuẩn về kỹ năng:

Người tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng có kỹ năng  hoàn thành các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực lưu trữ, cụ thể như sau:

* Kỹ năng nghề nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp, học viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có các kỹ năng và phương pháp cần thiết đối với một cán bộ quản lý công tác lưu trữ như: Kỹ năng lập kế hoạch và dự án lưu trữ; Kỹ năng xây dựng văn bản về lưu trữ; Phương pháp tổ chức quản lý công tác lưu trữ; Phương pháp kiểm tra, đánh giá trong lưu trữ; Phương pháp công bố tài liệu văn kiện…

- Học viên có khả năng phát hiện, phân tích, dự báo và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng chính sách quản lý đối với hoạt động lưu trữ;

- Học viên có khả năng phát hiện, phân tích và vận dụng các kiến thức lý luận để trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động lưu trữ của một cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Cụ thể, học viên có khả năng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch để áp dụng và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra thuộc hoạt động lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Học viên có khả năng truyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác lưu trữ. Ngoài ra, học viên cũng có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các trường hành chính, các trường trung học, cao đẳng và đại học về các lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo.

- Học viên có khả năng thực hiện một cách tương đối thành thạo các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác lưu trữ như tổ chức khoa học, bảo quản hay tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của một cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp.

* Kỹ năng bổ trợ:

- Kỹ năng cá nhân

 Người tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng có khả năng đánh giá bản thân và nhân viên hoặc những người cộng tác trong hoạt động lưu trữ (về năng lực, kỹ năng, phẩm chất); có kỹ năng giao tiếp tốt; có khả năng thể hiện chính kiến cá nhân, đồng thời biết lắng nghe và tham khảo những ý kiến góp ý của cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp.

-  Kỹ năng nghiên cứu:

Tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng, học viên đã được rèn luyện về tư duy và phương pháp nghiên cứu áp dụng trong lưu trữ học; xác định được vấn đề thời sự cần tập trung nghiên cứu; lập và triển khai các dự án nghiên cứu về lưu trữ. Những kiến thức được trang bị, học viên hoàn toàn có khả năng thực hiện được các nghiên cứu liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo.

- Kỹ năng làm việc nhóm:

Công tác lưu trữ là một tập hợp các nghiệp vụ lưu trữ nối tiếp nhau. Chất lượng của nghiệp vụ trước có thể sẽ ảnh hướng đến chất lượng thực hiện nghiệp vụ sau. Mặt khác, công tác lưu trữ cũng là một công việc đòi hỏi tính tập thể cao. Do vậy, người tốt nghiệp chương trình thạc sĩ lưu trữ học ứng dụng cần có khả năng làm việc nhóm; tập hợp và tổ chức một hoặc một số nhóm làm việc hiệu quả để triển khai và thực thi các nghiệp vụ lưu trữ.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, người học có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc lưu trữ; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

* Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lưu trữ và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn trong lĩnh vực lưu trữ; đưa ra được các kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của lưu trữ học; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch lưu trữ; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động lưu trữ; có khả năng nhận định, đánh giá và quyết định phương hướng, phát triển nhiệm vụ, công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề lớn trong lĩnh vực lưu trữ.

* Trách nhiệm công dân

- Có trách nhiệm với cộng đồng.

- Biết tuân thủ pháp luật

- Biết bảo vệ chân lí, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ.

*Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

- Trung thực, nghiêm túc

- Tôn trọng các tài liệu lưu trữ có giá trị

- Luôn có ý thức bảo vệ bí mật quốc gia

- Cầu thị và có ý thức vươn lên

*Thái độ tích cực, yêu nghề:

- Có trách nhiệm trong công việc

- Suy nghĩ tích cực về nghề nghiệp

- Chủ động tuyên truyền tích cực về vai trò và vị trí của tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ trong xã hội

- Độc lập và sáng tạo trong công việc và trong phạm vi cho phép

- Hài hòa trong các mối quan hệ

4. Vị trí việc làm có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

            Người tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Lưu trữ học theo định hướng ứng dụng có thể đảm nhận các vị trí việc làm sau đây:

- Là người chịu trách nhiệm trong hoạt động lưu trữ của một cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp (có khả năng thiết kế, xây dựng, tư vấn, hướng dẫn áp dụng các công cụ, phương pháp để tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ);

- Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về lưu trữ bậc cao đẳng và một số trường đại học;

- Nghiên cứu viên hoặc phụ trách các đơn vị nghiên cứu về lưu trữ tại các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học.

5.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng tự tìm tòi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

- Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu về các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác lưu trữ;

- Có cơ hội học lên ở bậc cao hơn các chuyên ngành lưu trữ học, lịch sử.. theo quy định của Nhà nước.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế được tham khảo

Trong quá trình xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, chúng tôi đã tham khảo chương trình đào tạo của trường Đại học Công nghệ MARA – Malaysia và ĐH Dublin – Cộng hòa Ai Len. Đây là những chương trình khá phù hợp với mục tiêu đào tạo lưu trữ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây