Chuẩn đầu ra

Thứ năm - 09/09/2021 03:53
1. Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn
1.1 Kiến thức chung
 • Vận dụng được kiến thức và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn và lí luận của chuyên ngành Quản trị báo chí truyền thông.
 • Người học đạt trình độ chuẩn về ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức) với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tối thiểu tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam, có thể đọc/dịch được các tài liệu tiếng Anh trong lĩnh vực Quản trị báo chí truyền thông.
1.2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
 • Phân tích được các khái niệm nền tảng về báo chí truyền thông, hiệu quả truyền thông và những vấn đề nội tại của ngành công nghiệp truyền thông.
 • Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng cũng như thể hiện được nhận thức của mình về báo chí hiện nay cũng như xu thế phát triển của báo chí truyền thông trong tương lai.
 • Vận dụng một cách thành thạo các kiến thức cơ sở ngành và liên ngành, có thể tích luỹ và nâng cao kiến thức chuyên môn về Quản trị báo chí truyền thông, quản trị và kinh doanh trong lĩnh vực báo chí truyền thông để giải đáp được các vấn đề thực tiễn trong học tập và công tác.
 • Xây dựng được hệ thống kiến thức chuyên sâu về các phương tiện truyền thông hiện đại và khả năng hạn chế, cũng như tác động của chúng với người sản xuất thông điệp, cũng như công chúng tiếp nhận. Biết cách so sánh, chọn lựa các phương tiện phù hợp để chuyển tải thông điệp đến công chúng, và biết cách đánh giá sự khác biệt về tác động, ảnh hưởng và hiệu quả của mỗi loại lựa chọn.
 • Đánh giá được các vấn đề về pháp luật và đạo đức báo chí, mối liên hệ giữa báo chí và luật pháp, vai trò của báo chí đối với xã hội, vận dụng chính xác kiến thức về pháp luật và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong quá trình quản trị báo chí truyền thông.
 • Có khả năng tổ chức công việc với vai trò chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông, có kiến thức lí thuyết chuyên sâu và khả năng so sánh chọn lọc kiến thức cần thiết trong thực tiễn nghề nghiệp để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
 • Có khả năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông có chất lượng cao cả về nội dung và hình thức thể hiện.
 • Phát triển năng lực về lãnh đạo, quản lí liên quan đến lĩnh vực quản trị báo chí truyền thông trong kỉ nguyên kĩ thuật số, thời kì hội nhập và toàn cầu hóa.
2.  Về kĩ năng
2.1  Kĩ năng nghề nghiệp
 • Có kĩ năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản trị báo chí truyền thông.
 • Có kĩ năng áp dụng những vấn đề lí thuyết vào thực tiễn xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách về quản trị báo chí truyền thông.
 • Có kĩ năng triển khai các công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo trong thực tiễn tác nghiệp quản lí, quản trị truyền thông tại các cơ quan báo chí truyền thông.
 • Có kĩ năng vận hành những giải pháp mới trong hoạt động quản lí, quản trị truyền thông.
 • Có kĩ năng truyền đạt tri thức (thuyết trình, giảng dạy về Quản trị báo chí truyền thông) dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với người khác.
2.2 Kĩ năng bổ trợ
 • Kĩ năng nghiên cứu: Tìm kiếm, sưu tập tài liệu, phân tích nội dung văn bản, thực hiện các phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, sử dụng các phần mềm để phân tích số liệu thống kê… trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, tác nghiệp quản trị báo chí truyền thông.
 • Kĩ năng giao tiếp: Sắp xếp được ý tưởng, nội dung giao tiếp; giao tiếp được bằng văn bản, qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông; có khả năng thuyết trình lưu loát; có kĩ năng giao tiếp tốt với đồng nghiệp, với các cá nhân và tổ chức.
 • Kĩ năng làm việc nhóm: Liên kết được các nhóm; xây dựng, điều hành nhóm làm việc hiệu quả.
 • Kĩ năng quản lí, lãnh đạo: quản lí độc lập một đề tài/đề án về quản trị báo chí truyền thông; tổ chức, phân công công việc trong đơn vị; đánh giá hoạt động của cá nhân và tập thể; liên kết được với nguồn tin và đối tác chủ yếu.

3.  Chuẩn về phẩm chất đạo đức
- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm tròn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, người làm công tác truyền thông.
- Yêu nghề, có trách nhiệm trong công việc; tuân thủ quy ước về đạo đức nghề nghiệp báo chí truyền thông.
- Có văn hóa ứng xử của phóng viên báo chí/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của người phóng viên/ người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
- Có thái độ tôn trọng, chấp nhận sự đa dạng, sự khác biệt về văn hóa trong hoạt động quản lí, quản trị báo chí truyền thông; gương mẫu trong vai trò người phụ trách.

4.  Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm
 • Có khả năng quản lí quỹ thời gian và tổ chức công việc; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cao, cường độ làm việc cao, có áp lực về thời gian hoàn thành và di chuyển nhiều.
 • Có khả năng chủ động đề xuất những sáng kiến có giá trị cho thực tiễn hoạt động tại các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan quản trị báo chí truyền thông; góp phần định hướng thông tin chính xác và phù hợp, đặc biệt là trong những tình huống truyền thông mới nảy sinh, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống xã hội.
 • Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân và dẫn dắt về mặt chuyên môn nghiệp vụ, phát huy trí tuệ tập thể tại cơ quan báo chí truyền thông.
 • Có năng lực phân tích, thẩm định và đưa ra được những quan điểm, kết luận, giải pháp mang tính chuyên gia; có khả năng xử lí những vấn đề lớn trong hoạt động nghiệp vụ hoặc quản lí, quản trị báo chí truyền thông.
 • Có năng lực chịu trách nhiệm về những quyết định, tư vấn mà mình đưa ra đối với các vấn đề quản lí và quản trị truyền thông.
5. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp
 • Chương trình giáo dục sau đại học chuyên ngành Quản trị báo chí truyền thông định hướng ứng dụng đào tạo thạc sĩ có kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp có chất lượng cao tại các cơ quan quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo báo chí, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các công ty quảng cáo, công ty truyền thông, hoặc các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu...
 • Các thạc sĩ Quản trị báo chí truyền thông định hướng ứng dụng còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá - tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các công ty, tổ hợp, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, thương mại, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước...
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
 • Thạc sĩ Quản trị báo chí truyền thông định hướng ứng dụng có năng lực tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động trong lĩnh vực công tác của mình và khi tích lũy đủ kinh nghiệm có thể đảm nhiệm các công việc lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
 • Có khả năng tự học tập, nghiên cứu ứng dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn hoạt động báo chí truyền thông.
 • Có cơ hội học lên bậc học cao hơn (theo quy định của Nhà nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông để trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo.
7. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo
 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị truyền thông của ĐH Stanford, ĐH California (Mỹ).
 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị truyền thông của ĐH Bournemouth, City London University và ĐH Stirling (Vương quốc Anh).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây