Chuẩn đầu ra

Thứ sáu - 15/03/2019 04:18

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tối thiểu tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Có kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu Việt Nam học theo lý thuyết khu vực với phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành, chuyên ngành theo lĩnh vực; nắm vững các thủ pháp, thủ thuật, kĩ thuật và công cụ trong nghiên cứu Việt Nam học;

          - Có kiến thức nâng cao về đất nước và con người Việt Nam (bao quát những vấn đề, lĩnh vực thuộc khoa học Xã hội – Nhân văn: văn hóa, lịch sử, dân tộc, chính trị, kinh tế, du lịch, xã hội, ngôn ngữ, văn học, báo chí và truyền thông Việt Nam ….);

          - Nắm vững một cách chuyên sâu, có hệ thống các hiện tượng, các khái niệm, nội dung, các mối liên hệ và qui luật phát triển của nhóm ngành và từng chuyên ngành cụ thể, từng bước lý giải và vận dụng chúng vào hoạt động thực tiễn, phát triển văn hóa, xã hội Việt Nam trong thời kì hội nhập.

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo;

 - Sau khi tốt nghiệp, học viên không chỉ nắm vững lí thuyết mà còn có các kĩ năng cần thiết đối với người nghiên cứu Việt Nam học như: Kĩ năng nghiên cứu khoa học và giảng dạy Việt Nam học, Kĩ năng tổ chức, hoạch định; Kĩ năng tham mưu tổng hợp; Kĩ năng thuyết trình, thuyết phục; Kĩ năng tổ chức công việc; Kĩ năng kiểm tra, giám sát và đánh giá...;

          - Kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khu vực học; kỹ năng khảo sát, điều tra, điền dã, nghiên cứu và thu thập tư liệu thực địa; bước đầu phân tích, tổng hợp tư liệu theo hướng liên ngành để giải quyết một vấn đề cụ thể liên quan đến Việt Nam học;

          - Kĩ năng ứng dụng kiến thức về lý luận và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành trong quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu, nhằm bước đầu nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học;

          - Kĩ năng phân tích, tổng hợp đánh giá những vấn đề cụ thể liên quan đến đất nước và con người Việt Nam.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

- Kỹ năng cá nhân: có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Kỹ năng thuyết trình và tiếp nhận thông tin: có kỹ năng thuyết trình và truyền đạt, giảng dạy về Việt Nam học; biết chủ động tiếp cận và tích cực lĩnh hội các thông tin khoa học mới, các hướng, phương pháp nghiên cứu mới, …

- Kỹ năng giao tiếp: biết vận dụng kiến thức văn hóa và kinh nghiệm ứng xử vào hoạt động thực tiễn, từng bước thiết lập và phát triển các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học, nhất là với giới nghiên cứu khoa học nước ngoài quan tâm đến Việt Nam học; có trình độ ngoại ngữ B1 (khung tham chiếu châu Âu), để đọc, hiểu và tiếp cận với những nguồn tài liệu nước ngoài và trao đổi học thuật với chuyên gia quốc tế.

          - Kĩ năng ngoại ngữ chuyên ngành: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

- Kỹ năng công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các công cụ tin học như các phần mềm văn phòng (Microsoft Word, Excel, Powerpoint, …) và các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn; thành thạo trong việc tìm kiếm tài liệu trên Internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu; có khả năng tiếp cận với các nguồn số hóa, đơn phương (web) và 2 chiều (email), giao tiếp từ xa….

3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

3.1. Trách nhiệm công dân

- Có trách nhiệm với cộng đồng;

- Biết tuân thủ pháp luật;

- Biết bảo vệ chân lí, ủng hộ sự đổi mới, tiến bộ.

3.2. Đạo đức, ý thức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ

- Trung thực, nghiêm túc;

- Tôn trọng người khác và tự trọng cá nhân;

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro, áp lực trong công việc;

- Cầu thị và có ý thức vươn lên.

3.3. Thái độ tích cực, yêu nghề

- Có trách nhiệm trong công việc;

- Chủ động, độc lập và sáng tạo trong công việc và trong phạm vi cho phép;

- Hài hòa trong các mối quan hệ.

4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

          - Thạc sĩ Việt Nam học có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau, đặc biệt có ưu thế ở những công việc đòi hỏi khả năng nghiên cứu tổng hợp, liên ngành;

          - Thạc sĩ Việt Nam học có thể giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực, các học phần trong chương trình đào tạo Việt Nam học tại các  trường cao đẳng, đại học, các học viện, viện nghiên cứu trên phạm vi cả nước;

          - Thạc sĩ Việt Nam học có thể  trở thành các  chuyên viên, chuyên gia phân tích, tư vấn những vấn đề liên quan đến đất nước và con người Việt Nam; về chính sách và tiềm năng phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế, du lịch, đầu tư, môi trường…tại các Sở, Phòng, Ban, Ngành trong phạm vi cả nước và các công ty, tổ chức, cơ quan phi chính phủ, cơ quan tổ chức quốc tế…v.v;

          - Thạc sĩ Việt Nam học có thể đảm nhiệm công việc liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ như: giảng dạy tiếng Việt, hướng dẫn du lịch, biên tập, làm công tác xuất bản, …v.v, tại các cơ quan báo chí - truyền thông, các nhà xuất bản, các cơ quan trong hệ thống chính trị...

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học viên tốt nghiệp cao học ngành Việt Nam học có thể làm việc ở các đơn vị kinh tế, xã hội, văn hóa có quan hệ giữa Việt Nam và các nước; có thể nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng của Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Thạc sĩ Việt Nam học có thể tiếp tục học tập ở bậc tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học tại các trường Đại học và Viện nghiên cứu ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo

          Chương trình đào tạo tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học ở Âu Mỹ và một số trường đại học ở khu vực châu Á và Đông Nam Á như:

1.The Graduate University for Advanced Studies - Sokendai, Doctoral Programin Japanese Studies

2.The George Washington University, Graduate Program Handbook AmericanStudies 2009-10, M.A Program in American Studies;

3.The  University  of  Maryland,  M.A in  American  StudiesProgram Description;

4.Ewha Woman University, M.A of Philosophy in Korean Studies (KoreanCulture) program.

5.The National Institute of Development Administration (NIDA), Doctor ofPhilosophy Program in Chinese Studies      (International and Continuing Programfrom M.A. to Ph.D.), Curriculum 2011;

6.Yonsei University, Doctoral Degree Programs in Korean Studies;

7.Chulalongkorn University, M.A Program in Thai Studies Program.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây