Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khiếm thị dựa vào cộng đồng, nghiên cứu tại quận Đống Đa, Hà Nội

1. Họ và tên học viên:  Bùi Ngọc Hà                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/06/1995

4. Nơi sinh:    Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV Ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: “Hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khiếm thị dựa vào cộng đồng, nghiên cứu tại quận Đống Đa, Hà Nội

8. Chuyên ngành:  Công tác xã hội           Mã số: 60 90 01 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Văn Tùng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn làm rõ thực trạng tham gia và những khó khăn trong hỗ trợ PHCN lao động dựa vào cộng đồng cho người khiếm thị trên địa bàn quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao việc hỗ trợ PHCN lao động dựa vào cộng đồng cho người khiếm thị tại địa phương.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Qua nghiên cứu khẳng định vai trò của ngành công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội thực sự cần thiết đối với quá trình phát triển chính sách, đặc biệt đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tính chuyên nghiệp của nhân viên công tác xã hội trong quá trình hỗ trợ PHCN lao động dựa vào cộng đồng cho người khiếm thị.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

                                                                  INFORMATION ON  MASTER’S THESIS

1. Full name: Bùi Ngọc Hà                                        2. Gender: Female

3. Date of birth: 26/06/1995

4. Place of birth: Vinh Bao town,Vinh Bao district, Hai Phong city.

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV the 19th of December, 2017 year of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam national university, Ha Noi.

6. Changes in academic process:  

7. Official thesis title: "Community-based labor rehabilitation for visually impaired people, Supporting in Dong Da district, Hanoi City "

8. Major: Social work                                    Code: 60 90 01 01

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Trinh Van Tung

10. Summary of the findings of the thesis:

The thesis clarifies the situation of participation and difficulties in supporting community-based labor rehabilitation for visually impaired people in Dong Da district, Hanoi City. On that basis, proposing solutions to improve community-based work rehabilitation support for the blind in the locality.

11. Practical applicability, if any: Through research to confirm the role of social work, social workers are really necessary for the policy development process, especially for objects. weak people in society

12. Further research directions, if any: Professionalism of social workers in the process of supporting community-based rehabilitation for visually impaired people.

13. Published works related to the thesis: No

Tác giả bài viết: ussh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây