Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

https://ussh.vnu.edu.vn


TTLV: Tư tưởng đạo đức của Epicirus và giá trị hiện thời của nó

1. Họ và tên học viên:          NGUYỄN NGỌC THÚY                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/12/1995

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng đạo đức của Epicirus và giá trị hiện thời của nó.

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 61.22.03.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Dương Quốc Quân – cán bộ Khoa Lý luận chính trị, Học viện Tài chính

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo triết học của Epicirus;

Thứ hai, phân tích, luận giải những nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học đạo đức của Epicirus;

Thứ ba, phân tích, đánh giá những giá trị hiện thời của tư tưởng đạo đức trong bối cảnh hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn là cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu  triết học đạo đức phương Tây quá khứ và hiện tại.

- Luận văn là tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, học tập lịch sử triết học phương Tây, triết học Hy Lạp cổ đại, Đạo đức học, Chính trị học, v.v..

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các tư tưởng đạo đức trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại, rút ra các giá trị nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ ngày nay.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name :            NGUYEN NGOC THUY                  2. Sex: Female         

3. Date of birth: 13/12/1995                                              4. Place of  birth: Hanoi     

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The role of the state in ensuring human rights in VietNam today.

8. Major: Philosophy, Code: 61.22.03.01

9. Supervisors: PhD. Duong Quoc Quan – Lecturer of Academy of Finance

10. Summary of the results of the thesis:

First, an overview of Epicirus's life and creative philosophy;

Second, analyze and interpret the basic contents of Epicirus's philosophical and ethical thoughts;

Third, analyze and evaluate the current values of moral thought in the current context.

11. Practical applicability in practice:

- The thesis is the theoretical basis for the study of past and present Western moral philosophy.

- Thesis is a reference for research and teaching, studying the history of Western philosophy, ancient Greek philosophy, Ethics, Politics, etc.

12. Further research directions:

 Study ethical ideas in ancient Greece, draw out values to raise awareness of today's young generation.

13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây