Previous
Next

Nhân vật sự kiện

Những thách thức trong truyền thông y tế

Ngày 14/4/2017, Khoa Báo chí và Truyền thông tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ung thư, ghép tạng và những thách thức đối...

Mới xuất bản

Giới thiệu sách: "Văn hóa du lịch"

Văn hóa du lịch là một lĩnh vực quan trọng của khoa học du lịch, là tri thức không thể thiếu đối với những người học...