Khung chương trình

Thứ hai - 18/03/2019 00:15

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                64 tín chỉ, trong đó:

-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):                      08 tín chỉ

-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:             36 tín chỉ

               + Bắt buộc:                                            15 tín chỉ

               + Tự chọn:                                            21/42 tín chỉ

-     Luận văn thạc sĩ:                                             20 tín chỉ

2. Khung chương trình

  STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI 5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

2

 

Ngoại ngữ cơ bản (*)

General Foreign Language

4

30

30

0

 

 

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

4

30

30

0

 

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản

General Russian

4

30

30

0

 

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4

30

30

0

 

 

 GER 5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

4

30

30

0

 

II

 

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1.

 

Các học phần bắt buộc

15

 

 

 

 

3

HIS 6067

Một số vấn đề cơ bản về lý luận sử học

Major Issues of Historiographical Theory

2

 

 

 

 

4

HIS 6002

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

The Socio-Economic Evolution in Vietnamese History

2

20

5

5

 

5

HIS 6068

Đông Nam Á và quá trình hội nhập của Việt Nam

Southeast Asia and the Process of Vietnamese Integration

2

20

5

5

 

6

HIS 6048

Tư tưởng sử học qua các thời đại

Historical Thoughts through Ages

3

30

5

10

 

7

HIS 6047

Phương pháp thống kê và xử lý nguồn sử liệu đám đông

Statistical and Analysis Methods in Mass Historical Sources

3

30

5

10

 

8

HIS 6050

Các phương pháp sử liệu học

The Methods for Historical Sources

3

30

5

10

 

II.2.

 

Các học phần tự chọn

21/

49

 

 

 

 

9

HIS 6003

Một số vấn đề về văn hóa - tư tưởng trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of Culture and Ideology in Vietnamese History

2

20

5

5

 

10

HIS 6010

Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of State and Law in Vietnamese History

2

20

5

5

 

11

HIS 6069

Một số vấn đề về làng xã Việt Nam

Major Issues of the Vietnamese Village

2

20

5

5

 

12

HIS 6008

Thành phần tộc người và quan hệ tộc người ở Việt Nam

Ethnics and Ethnical Relations in Vietnam

2

20

5

5

 

13

HIS 6170

Lịch sử các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

History of Major Issues of Religious in Vietnam

2

20

5

5

 

14

HIS 6012

Phương pháp nghiên cứu khu vực học

Methods in Area Studies

2

20

5

5

 

15

HIS 6556

Các khuynh hướng sử học Việt Nam cận – hiện đại

Tendencies in the Modern Vietnamese Historiography

3

30

5

10

 

16

HIS 6557

Các trường phái triết học lịch sử hiện đại

The Schools of Contemporary Historical Philosophies

3

30

5

10

 

17

HIS 6558

Văn bản học

The Textual Studies

3

30

5

10

 

18

HIS 6559

Một số vấn đề về lịch sử địa phương và lịch sử ngành

Major Issues of Local and Specialized History

3

30

5

10

 

19

HIS 6560

Tạp chí nghiên cứu lịch sử – Những vấn đề lịch sử sử học

The Journal of Historical Studies and the Issues of the Historiography in Vietnam

3

30

5

10

 

20

HIS 6561

Sử học Việt Nam trong thời kì Đổi Mới

Vietnamese Historiography during the Reform Period

3

30

5

10

 

21

HIS 6562

Lịch sử xuất bản sách ở Việt Nam

The History of Printing in Vietnam

3

30

5

10

 

22

HIS 6563

Nguồn sử liệu hương ước Việt Nam trước năm 1945

Village Conventions in Vietnam before 1945

3

30

5

10

 

23

HIS 6564

Các nguồn sử liệu làng xã Việt Nam trước năm 1945

Historical Sources for Vietnamese Village Premodern and Modern History Research

3

30

5

10

 

24

HIS 6566

Phương pháp phân tích định lượng và vận dụng trong nghiên cứu lịch sử

Quantitative  Methods in Historical Research

 

3

30

5

10

 

III

HIS 7201

Luận văn thạc sĩ

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây