Khung chương trình

Thứ hai - 18/03/2019 00:20

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                64 tín chỉ, trong đó:

-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):                      08 tín chỉ

-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:             36 tín chỉ

                       + Bắt buộc:                                    15 tín chỉ

                       + Tự chọn:                                     21/61 tín chỉ

-     Luận văn thạc sĩ:                                             20 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI 5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

2

 

Ngoại ngữ cơ bản (*)

Foreign Language

4

30

30

0

 

 

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản

General Russian

4

30

30

0

 

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4

30

30

0

 

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

4

30

30

0

 

 

 GER 5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

4

30

30

0

 

II

 

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

 

 

II.1.

 

Các học phần bắt buộc

15

 

 

 

 

3

HIS 6067

Một số vấn đề cơ bản về lý luận sử học

Major Issues of Historiographical Theory

2

 

 

 

 

4

HIS 6002

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

The Socio-Economic Evolution in Vietnamese History

2

20

5

5

 

5

HIS 6068

Đông Nam Á và quá trình hội nhập của Việt Nam

Southeast Asia and the Process of Vietnamese Integration

2

20

5

5

 

6

HIS 6501

Một số vấn đề về kinh tế - xã hội Việt Nam thời Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX)

Major Issues of Vietnamese Society and Economy under the Nguyen Dynasty (Former Half of the Nineteenth Century)

3

25

10

10

 

7

HIS 6502

Chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ cận đại

Socio-Economic Transformation in Modern Vietnam

3

25

10

10

 

8

HIS 6503

Một số vấn đề về cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam (1986-2010)

Major Issues of Vietnamese Socio-Economic Structure (1986-2010)

3

25

10

10

 

II.2.

 

Các học phần tự chọn

21/61

 

 

 

 

9

HIS 6003

Một số vấn đề về văn hóa - tư tưởng trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of Culture and Ideology in Vietnamese History

2

20

5

5

 

10

HIS 6010

Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of State and Law in Vietnamese History

2

20

5

5

 

11

HIS 6069

Một số vấn đề về làng xã Việt Nam

Major Issues of the Vietnamese Village

2

20

5

5

 

12

HIS 6008

Thành phần tộc người và quan hệ tộc người ở Việt Nam

Ethnics and Ethnical Relations in Vietnam

2

20

5

5

 

13

HIS 6170

Lịch sử các vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

History of Major Issues of Religious in Vietnam

2

20

5

5

 

14

HIS 6012

Phương pháp nghiên cứu khu vực học

Methods in Area Studies

2

20

5

5

 

15

HIS 6184

Một số vấn đề về đô thị và đô thị hóa trong lịch sử Việt Nam

Major Issues of Urbanity and Urbanization in Vietnamese History

3

25

10

10

 

16

HIS 6035

Lịch sử chống ngoại xâm và những vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam

History of Anti-Foreign Invasion and Major Issues of Vietnamese Military Arts

3

25

10

10

 

17

HIS 6504

Một số vấn đề về trí thức Việt Nam trong lịch sử

Major Issues of Vietnamese Intellectuals through History

3

25

10

10

 

18

HIS 6505

Việt Nam trong các quan hệ khu vực và thế giới thế kỷ XVII

Vietnam in the Regional and International during the 17th Century

3

25

10

10

 

19

HIS 6506

Sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam thời kỳ cận đại

Cultural Transformation in Modern Vietnam

3

25

10

10

 

20

HIS 6507

Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam thế kỷ XX

Transformation of Vietnamese Social Structure during the 20th Century

3

25

10

10

 

21

HIS 6508

Các đảng phái chính trị ở Việt Nam trước năm 1945

Political Parties in Vietnam before 1945

3

25

10

10

 

22

HIS 6509

Môt số vấn đề về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam

Major Issues of the August Revolution in Vietnam in 1945

3

25

10

10

 

23

HIS 6510

Một số vấn đề về giai cấp nông dân và phong trào nông dân Việt Nam thời kỳ trung đại

Major Issues of Peasantry and Peasant Movements in Medieval Vietnam

3

25

10

10

 

24

HIS 6511

Một số vấn đề về giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ hiện đại

Major Issues of the Contemporary Vietnamese Peasant Class

3

25

10

10

 

25

HIS 6512

Một số vấn đề về giai cấp công nhân Việt Nam

Major Issues of Vietnamese Worker Class

3

25

10

10

 

26

HIS 6513

Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam

International Viewpoint of the Vietnamese Revolution

3

25

10

10

 

27

HIS 6514

Quan hệ của Việt Nam với các nước lớn thời kỳ hiện đại

Contemporary Relationship between Vietnam and the Great Power

3

25

10

10

 

III

HIS 7501

Luận văn thạc sĩ

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây