Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 05:25
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1 5  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kỹ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập Quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1    
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1    
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2    
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Chính trị học đại cương 3  
31 Thể chế chính trị thế giới 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/39  
32 Báo chí truyền thông đại cương 3  
33 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3  
34 Lịch sử Việt Nam đại cương 3  
35 Nhập môn Quan hệ quốc tế 3  
36 Quan hệ công chúng đại cương 3  
37 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3  
38 Dân số học đại cương 3  
39 Tâm lý học chính trị 3  
40 Xã hội học tôn giáo 3  
41 Thực hành nghiên cứu xã hội 3  
42 Nhân học chính trị 3  
43 Tôn giáo học đại cương 3  
44 Khoa học quản lý đại cương 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
45 Đảng chính trị 3  
46 Khoa học tổ chức 3  
47 Chính trị và chính sách 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18  
48 Địa chính trị 3  
49 Chính trị học so sánh 3  
50 Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 3  
51 Chính sách đối ngoại của Việt Nam 3  
52 Văn hóa chính trị Việt Nam 3  
53 Chính sách công của Việt Nam 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/15  
54 Các vấn đề toàn cầu 3  
55 Hệ thống pháp luật Việt Nam 3  
56 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3  
57 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và Nam Á 3  
58 Luật quốc tế 3  
V Khối kiến thức ngành 43  
V.1 Các học phần bắt buộc 18  
59 Quyền lực chính trị 3  
60 Lịch sử học thuyết chính trị 3  
61 Phương pháp nghiên cứu chính trị học 3  
62 Chính trị và truyền thông 3  
63 Tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh 3  
64 Nhập môn Chính trị quốc tế 3  
V.2 Các học phần tự chọn 10/43  
65 Chính sách đối ngoại của các nước lớn 3  
66 Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị 3  
67 Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị 3  
68 Quan hệ chính trị quốc tế 3  
69 Thực hành văn bản chính trị 3  
70 Nhập môn Hồ Chí Minh học 3  
71 Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3  
72 Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị 3  
73 Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam 3  
74 Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị 3  
75 Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa Kì 3  
76 Hệ thống chính trị và pháp luật châu Âu 2  
77 Đàm phán quốc tế 2  
78 Xã hội học chính trị 3  
79 Bầu cử 3  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 15  
80 Thực tập chuyên môn 5  
81 Thực tập tốt nghiệp 5  
82 Khoá luận tốt nghiệp 5  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp    
83 Chính trị học - Những vấn đề cơ bản 3  
84 Chính trị Việt Nam - Những vấn đề cơ bản 2

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây