Khung chương trình

Thứ năm - 09/11/2017 03:35
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Lôgic học đại cương 3  
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Xã hội học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III. Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Dẫn luận ngôn ngữ học 3  
31 Hán Nôm cơ sở 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/24  
32 Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam và Đông Nam Á 3  
33 Việt ngữ học đại cương 3  
34 Văn học Việt Nam đại cương 3  
35 Nghệ thuật học đại cương 3  
36 Nhân học đại cương 3  
37 Thông tin học đại cương 3  
38 Báo chí truyền thông đại cương 3  
39 Khu vực học đại cương 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
40 Ngôn ngữ học đại cương 4  
41 Ngôn ngữ học ứng dụng 2  
42 Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/15  
43 Ngôn ngữ học xã hội 3  
44 Nhập môn phân tích diễn ngôn 3  
45 Ngôn ngữ học nhân chủng 3  
46 Phương pháp điền dã ngôn ngữ học 3  
47 Ngôn ngữ học máy tính 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/18  
48 Hành chính học đại cương 3  
49 Kỹ năng thuyết trình 3  
50 Kỹ năng viết cho báo in 3  
51 Nguyên lí lí luận văn học 3  
52 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3  
53 Ngôn ngữ - tộc người Nam Á – Đông Nam Á 3  
V Khối kiến thức ngành 49  
V.1 Các học phần bắt buộc 27  
54 Ngữ âm học và Từ vựng học tiếng Việt 4  
55 Ngữ pháp học tiếng Việt 4  
56 Ngữ nghĩa học 3  
57 Ngữ dụng học 3  
58 Lịch sử tiếng Việt  2  
59 Phương ngữ  học tiếng Việt 2  
60 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 2  
61 Ngôn ngữ học đối chiếu 2  
62 Loại hình học ngôn ngữ 2  
63 Phong cách học tiếng Việt 3  
V.2 Các học phần tự chọn 15  
  (Sinh viên chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành)    
V.2.1 Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học   15/30  
64 Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị 3  
65 Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản 3  
66 Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường 3  
67 Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ 3  
68 Việt ngữ học với việc nghiên cứu, giảng dạy văn học, văn hóa 3  
69 Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3  
70 Ngôn ngữ văn học và sự phát triển của tiếng Việt trong thế kỷ 20 3  
71 Ngôn ngữ và thực hành báo chí 3  
72 Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt 3  
73 Giáo dục ngôn ngữ trong môi trường đa ngữ 3  
V.2.2 Hướng chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài  18/36  
74 Tiếng Việt và phong tục Việt Nam 3  
75 Tiếng Việt ngành du lịch 3  
76 Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại 3  
77 Tiếng Việt và dịch thuật 3  
78 Tiếng Việt qua báo chí 3  
79 Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao 3  
80 Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam 3  
81 Tiếng Việt trong công nghệ thông tin 3  
82 Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam 3  
83 Tiếng Việt và văn học Việt Nam 3  
84 Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn 3  
85 Tiếng Việt trong pháp luật 3  
V.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7  
86 Thực tập 2  
87 Khóa luận tốt nghiệp 5  
  Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp     
88 Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học 3  
89 Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học 2  

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây