Khung chương trình

Thứ năm - 12/11/2020 21:52
Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 32
1         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3         Tư tưởng Hồ Chí Minh       2
4         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5         Tin học cơ sở 2 3
6         Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7         Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8         Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9         Ngoại ngữ cơ sở 4(***) 5
  Tiếng Anh cơ sở 4(***)  
  Tiếng Nga cơ sở 4(***)  
  Tiếng Pháp cơ sở 4(***)  
  Tiếng Trung cơ sở 4(***)  
10     Giáo dục thể chất  4
11     Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
12     Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
13     Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
14     Nhà nước và pháp luật đại cương 2
15     Lịch sử văn minh thế giới 3
16     Cơ sở văn hoá Việt Nam(*) 3
17     Xã hội học đại cương(*) 3
18     Tâm lý học đại cương(*) 3
19     Logic học đại cương(*) 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
20     Kinh tế học đại cương 2
21     Môi trường và phát triển 2
22     Thống kê cho khoa học xã hội 2
23     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
24     Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1  Các học phần bắt buộc 12
25     Tâm lý học xã hội(*) 3
26     Công tác xã hội đại cương (*) 3
27     Tôn giáo học đại cương 3
28     Nhân học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
29     Dân số học đại cương 3
30     Tâm lý học giao tiếp 2
31     Lịch sử Việt Nam đại cương 3
32     Gia đình học 2
33     Sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu 2
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 14
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
34     Tâm lý học phát triển (*) 3
35     Hành vi con người và môi trường xã hội (*) 3
36     Phát triển cộng đồng  3
IV.2 Các học phần tự chọn  5/10
37     Tâm lý học sức khoẻ  2
38      Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3
39     Chính sách xã hội 2
40     Công tác xã hội với người nghèo  3
V Khối kiến thức ngành  68
V.1 Các học phần bắt buộc 42
41     Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh 2
42     Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao (*) 3
43     Tâm lý học thần kinh(***) 3
44     Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu tâm lý (*) 4
45     Những vấn đề cơ bản của tâm lý học (*) 4
46     Tâm lý học tham vấn (*) 3
47     Tâm lý học quản lý (*) 3
48     Tâm lý học nhân cách(*) 3
49     Tâm lý học lâm sàng đại cương(*) 3
50     Đánh giá tâm lý (*) 4
51     Tâm lý học môi trường (***) 3
52     Tâm lý học sáng tạo (***) 3
53     Thực hành nghiên cứu khoa học (***) 4
V.2 Các học phần tự chọn  16/64
  (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng ngành dưới đây)  
V.2.1 Hướng chuyên ngành Tâm lý học xã hội  16
54     Tâm lý học gia đình  3
55     Tâm lý học giới  2
56     Tâm lý học văn hóa 2
57     Tâm lý học dân tộc 3
58     Tâm lý học tôn giáo 2
59     Tâm lý học pháp lý 2
60     Thực hành tâm lý học xã hội  2
V.2.2 Hướng chuyên ngành Tâm lý học Quản lý- kinh doanh 16
61     Tâm lý học quản trị kinh doanh 3
62     Giao tiếp trong quản lý kinh doanh 2
63     Tâm lý học tổ chức 2
64     Tâm lý học lao động hướng nghiệp  3
65     Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo 2
66     Tâm lý học du lịch 2
67     Thực hành tâm lý học quản lý- kinh doanh 2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng 16
68     Tâm bệnh học đại cương  2
69     Tâm lý trị liệu  3
70     Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên 2
71     Đánh giá trong tâm lý học lâm sàng 2
72     Tâm lý học đường  2
73     Phát triển tâm vận động 2
74     Thực hành tâm lý học lâm sàng 3
V.2.4 Hướng chuyên ngành Tâm lý học tham vấn 16
75     Tâm bệnh học đại cương  2
76     Đạo đức nghề tham vấn 2
77     Tham vấn gia đình 3
78     Tham vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên 2
79     Tham vấn nhóm 2
80     Kỹ năng tham vấn qua điện thoại và trực tuyến qua internet 2
81     Thực hành tham vấn tâm lý  3
V.3 Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10
82     Thực tập tổng hợp 3
83     Khoá luận tốt nghiệp 7
  Tổng số 157

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây