Khung chương trình

Thứ hai - 09/12/2019 21:46
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
16  
1 Triết học Mác - Lê nin 3  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Tôn giáo học đại cương 3  
31 Lễ hội trong tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/39  
32 Báo chí truyền thông đại cương 3  
33 Công tác xã hội đại cương 3  
34 Đạo đức học đại cương 3  
35 Lịch sử Quan hệ quốc tế 3  
36 Nhân học đại cương 3  
37 Nhập môn khoa học du lịch 3  
38 Quan hệ đối ngoại Việt Nam 3  
39 Tâm lí học xã hội 3  
40 Chính trị học đại cương 3  
41 Nhập môn phương pháp nghiên cứu tôn giáo học 3  
42 Công tác xã hội của tôn giáo 3  
43 Tôn giáo nội sinh Việt Nam 3  
44 Tín ngưỡng Việt Nam 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
45 Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền ở Việt Nam 3  
46 Công giáo và Chính thống giáo ở Việt Nam 3  
47 Đạo Tin lành và Mặc môn ở Việt Nam 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/15  
48 Ngôn ngữ trong kinh điển tôn giáo(*) 3  
49 Hồi giáo và Bahai ở Việt Nam 3  
50 Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và những vấn đề xã hội hiện nay 3  
51 Tôn giáo và môi trường 3  
52 Tôn giáo và khoa học 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành 6/9  
53 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 3  
54 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3  
55 Thể chế chính trị thế giới 3  
V Khối kiến thức ngành  40  
V.1 Các học phần bắt buộc 25  
56 Nho giáo và Đạo giáo ở Việt Nam 4  
57 Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 3  
58 Triết học tôn giáo và tôn giáo học so sánh 3  
59 Biểu tượng học tôn giáo 3  
60 Quan điểm của các nhà tư tưởng Việt Nam về tôn giáo 3  
61 Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp 3  
62 Công tác từ thiện xã hội của tôn giáo ở Việt Nam 3  
63 Lịch sử các tổ chức tôn giáo và giáo hội học tôn giáo 3  
V.2 Các học phần tự chọn 15/45  
64 Nghệ thuật học tôn giáo 3  
65 Quan niệm ngoài Mác xít về tôn giáo 3  
66 Thiền học tôn giáo ứng dụng 3  
67 Đạo đức tôn giáo và đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay 3  
68 Văn hoá tôn giáo và du lịch tâm linh cộng đồng 3  
69 Tâm lý học tôn giáo và xã hội học tôn giáo 3  
70 Nhân học và dân tộc học tôn giáo 3  
71 Tín ngưỡng vòng đời của người Việt 3  
72 Thực hành và ứng dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 3  
73 Kiến trúc và điêu khắc trong tôn giáo 3  
74 Tổ chức và quản lý thư viện trong các tôn giáo 3  
75 Báo chí và truyền thông tôn giáo 3  
76 Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 3  
77 Quản lý di sản tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 3  
78 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo 3  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13  
79 Thực tập 4  
80 Thực tập tốt nghiệp 4  
81 Khoá luận tốt nghiệp 5  
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp    
82 Tín ngưỡng, tôn giáo: những vấn đề lý luận và thực tiễn 3  
83 Tín ngưỡng, tôn giáo: Lịch sử và hiện tại 2  

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây