Khung chương trình

Thứ năm - 09/11/2017 05:32
Số TT Tên học phần Số tín chỉ  
 
I Khối kiến thức chung
(không bao gồm học phần 7 và 8)
19  
1 Triết học Mác - Lê nin 4  
2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3  
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2  
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2  
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
6 Ngoại ngữ B1 5  
  Tiếng Anh B1  
  Tiếng Trung B1 5  
7 Giáo dục thể chất 4  
8 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8  
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 29  
II.1 Các học phần bắt buộc
(không bao gồm học phần 17)
23  
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3  
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2  
11 Lịch sử văn minh thế giới 3  
12 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3  
13 Xã hội học đại cương 3  
14 Tâm lí học đại cương 3  
15 Lôgic học đại cương 3  
16 Tin học ứng dụng 3  
17 Kĩ năng bổ trợ 3  
II.2 Các học phần tự chọn 6/18  
18 Kinh tế học đại cương 2  
19 Môi trường và phát triển 2  
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2  
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2  
22 Nhập môn năng lực thông tin 2  
23 Viết học thuật 2  
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2  
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2  
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2  
III Khối kiến thức theo khối ngành 27  
III.1 Các học phần bắt buộc 18  
27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4  
  Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
28 Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5  
  Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5  
29 Khởi nghiệp 3  
30 Đạo đức học đại cương 3  
31 Mỹ học đại cương 3  
III.2 Các học phần tự chọn 9/36  
32 Phương thức sản xuất châu Á 3  
33 Triết học giáo dục 3  
34 Triết học quản lý 3  
35 Lịch sử Đông Nam Á 3  
36 Nhập môn khoa học du lịch 3  
37 Văn hóa du lịch 3  
38 Báo chí truyền thông đại cương 3  
39 Tôn giáo học đại cương 3  
40 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam 3  
41 Đại cương về quản trị kinh doanh 3  
42 Khoa học quản lý đại cương 3  
43 Quản lý nguồn nhân lực 3  
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15  
IV.1 Các học phần bắt buộc 9  
44 Triết học Mác – Lênin: những vấn đề lý luận và thực tiễn 3  
45 Tác phẩm kinh điển triết học Mác - Lênin 3  
46 Lôgic học biện chứng 3  
IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau): 6  
  Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18   
47 Triết học trong khoa học tự nhiên 3  
48 Triết học văn hoá 3  
49 Phương pháp giảng dạy triết học 3  
50 Triết học chính trị 3  
51 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại 3  
52 Triết học của thế giới đương đại - những vấn đề và triển vọng 3  
  Định hướng kiến thức liên ngành  6/15  
53 Khoa học chính sách 3  
54 Chính sách xã hội 3  
55 Khoa học tổ chức 3  
56 Triết học tôn giáo và tôn giáo học so sánh 3  
57 Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 3  
V Khối kiến thức ngành  49  
V.1 Học phần chung cho các hướng chuyên ngành 25  
V.1.1 Các học phần bắt buộc 21  
58 Lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại 4  
59 Lịch sử triết học phương Tây cổ - trung đại 4  
60 Lịch sử triết học phương Tây cận đại 4  
61 Triết học phương Tây hiện đại 3  
62 Lịch sử triết học macxit sau V.I. Lênin 2  
63 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết học Việt Nam 4  
V.1.2 Các học phần tự chọn 4/13  
64 Quan hệ sản xuất trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 2  
65 Các lý thuyết đương đại về phát triển xã hội 2  
66 Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2  
67 Văn hóa chính trị Việt Nam 3  
68 Văn hóa Trung Quốc 2  
69 Văn hóa Ấn Độ 2  
V.2.1 Các học phần hướng chuyên ngành
(Sinh viên chọn 1 trong 6 hướng chuyên ngành sau)
14  
  Lịch sử triết học và tôn giáo phương Đông 14  
70 Lịch sử triết học phương Đông qua các tác phẩm tiêu biểu 3  
71 Nho giáo và Phật giáo ở Việt Nam 4  
72 Vấn đề dung thông tam giáo ở Việt Nam 3  
73 Sự tiếp biến tư tưởng Đông - Tây ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 2  
74 Tư tưởng triết học của Phan Bội Châu 2  
V.2.2 Lịch sử triết học và tôn giáo phương Tây 14  
75 Phương pháp nghiên cứu lịch sử triết học qua các tác phẩm tiêu biểu 3  
76 Vấn đề con người trong lịch sử triết học phương Tây 4  
77 Vấn đề đối tượng của triết học 2  
78 Các trào lưu triết học Kitô giáo hiện nay 3  
79 Vấn đề “tha hóa” trong lịch sử triết học  2  
V.2.3 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử 14  
80 Lịch sử phép biện chứng mácxít 2  
81 Vấn đề sở hữu và cách mạng khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay 4  
82 Phép biện chứng duy vật với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 4  
83 Mối liên hệ giữa các phạm trù của phép biện chứng duy vật 2  
84 Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I. Lênin về nhà nước với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 2  
V.2.4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 14  
85 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội 3  
86 Thể chế xã hội trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 3  
87 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 3  
88 Đời sống văn hoá tinh thần trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2  
89 Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3  
V.2.5 Mỹ học - Đạo đức học 14  
90 Lịch sử Mỹ học 3  
91 Triết học Nghệ thuật 2  
92 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 2  
93 Lịch sử đạo đức học 4  
94 Đạo đức học phương Đông với đạo đức con người Việt Nam hiện nay 3  
V.2.6 Lôgic học 14  
95 Lịch sử Lôgic học 3  
96 Sự hình thành quan điểm mácxít về nội dung và hình thức của tư duy 3  
97 Lôgic trong luật pháp 3  
98 Triết học logic và các phương pháp logic biện chứng 3  
99 Vấn đề khái niệm trong logic học 2  
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10  
100 Thực tập chuyên môn 2  
101 Thực tập tốt nghiệp 3  
  Khóa luận tốt nghiệp 5  
102 Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp    
103 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử 3  
104 Triết học phương Đông và Triết học phương Tây 2  

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây