TTLV: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN

Thứ tư - 02/12/2020 21:15
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN PHƯƠNG ANH            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12/03/1989
4. Nơi sinh: TP Hải Dương.
5. Quyết định công nhận học viên số: 1698/QĐ-XHNV ngày 11/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 02 lần gia hạn bảo vệ luận văn (12/2019-12/2020).
7. Tên đề tài luận văn: Chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                        Mã số: 60340406
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Phụng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý về chuẩn hoá hoạt động văn phòng 
Trong chương này, tác giả cách khái quát một số vấn đề lý luận chung về tổ chức khoa học hoạt động văn phòng; sự cần thiết và nội dung của việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng.
Chương 2. Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
          Dựa trên cơ sở khoa học đã nêu ở chương 1, tác giả khảo sát thực tế, chỉ ra ưu điểm, hạn chế đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại của việc chuẩn hoá hoạt động văn phòng của TTHTSV.
Chương 3. Giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trên cơ sở tổng kết thực trạng ở chương 2, trong chương này tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm chuẩn hoá hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, trong đó nhấn mạnh vấn đề bổ sung, cải tiến một số quy định, quy trình đang thực hiện tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn đánh giá thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và đề ra một số giải pháp chuẩn hóa hoạt động văn phòng có tính khoa học và khả thi, góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn tiếp theo. Luận văn là tài liệu tham khảo đối với cấp quản lý của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xây dựng quy chế, quy định về hoạt động văn phòng.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN PHUONG ANH                2. Sex: Female
3. Date of birth: 12/03/1989                        
4. Place of birth: Hai Duong City                     
5. Admission decision number: 1698/QĐ-XHNV  Dated 11/7/2017 from the President of University of Social Sciences and Humanities, Viet Nam National University - Hanoi
6. Changes in academic process: Two times of extension for thesis protection  (12/2019-12/2020)
7. Official thesis title: Standard of official activities at the Student Support Centre - VNU 
8. Major: Office administration                       Code: 60340406                                   
9. Supervisors: A/Professor, PhD. Vu Thi Phung                                    
(Full name, academic title and degree)
10. Summary of the findings of the thesis: 
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
Chapter 1. Theoretical and legal concepts for standardizing official operations
In this chapter, the author outlines some theoretical basic concepts about the scientific organization of official operations; the need and the content for standardization of official operations.
Chapter 2. Survey and assessment of official operations at the Student Support Centre - VNU
Based on the scientific basis on chapter 1, The author surveyed the reality situation, pointed out the advantages and disadvantages and analysed the causes of the limitations and issues existed of the standardization of official activities at the Student Support Centre.
Chapter 3. Some solutions to standardize official operations at the Student Support Centre - VNU
Based on the results of current situation of standardizing official operations at the Student Support Centre in Chapter 2, in this chapter the author strongly proposes numerous solutions to standardize official operations at the Student Support Centre, in which emphasizing on supplementing and improving standardizing official operations at the Student Support Centre
11. Practical applicability, if any:
The thesis assesses the current status of standardized official activities at the Student Support Centre and proposes a number of scientific and feasible solutions to standardize official operations, contributing to the construction and development of the Student Support Centre in the next stage. Thesis is the reference for management of Student Support Centre.
12. Further research directions, if any: Continuing to study methods to develop regulations and regulations on official activities.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây