Khung chương trình

Thứ sáu - 15/03/2019 04:39
  1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:     64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):               08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:      36 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                         16 tín chỉ

+ Tự chọn:                                          20/40 tín chỉ

- Luận văn thạc sĩ:                                                20 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

 

Mã số

học phần

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

 

Số giờ tín chỉ

Mã số các học phần tiên quyết

thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI 5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

2

 

 

 

Ngoại ngữ cơ bản

(chọn một trong năm thứ tiếng)

 

 

 

 

 

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản

General Russian

30

30

0

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

30

30

0

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

30

30

0

 

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

30

30

0

 

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1

Bắt buộc:

16

 

 

 

 

3

LIT 6004

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Methodology of Literary Study

2

25

5

0

 

4

LIT 6001

Thời gian trong Truyện kể

Time in Narratives

2

25

5

0

 

5

LIT 6105

Loại hình học tác giả văn học trong văn học trung đại Việt Nam

Typology of Writers in Vietnamese Medieval Literature

2

25

5

0

 

6

LIT 6022

Thi pháp ca dao

Poetics of Folk Songs

2

25

5

0

 

7

LIT 8025

Mối quan hệ giữa Folklore và văn học

The Relation between Folklore and Literature

2

25

5

0

 

8

LIT 8027

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc nhìn văn hóa

Research of Folklore from Cultural Perspectives

2

25

5

0

 

9

LIT 6011

Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình học

Typological Studies of Folk Literature

2

25

5

0

 

10

LIT 6068

Nghiên cứu sử thi ở Việt Nam

Researching Epics in Viet Nam

2

25

5

0

 

II.2.

Tự chọn

20/40

 

 

 

 

11

LIT 6012

Văn học trung đại Việt Nam - tiếp cận từ góc nhìn văn hoá

Cultural Approach to Vietnamese Medieval Literature

2

25

5

0

 

12

LIT 6061

So sánh văn luận Đông – Tây

Comparative Study of  Western and Eastern Literary Criticism

2

25

5

0

 

13

LIT 6008

Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

Features of Vietnamese Poetry in the Period 1945-1975

2

25

5

0

 

14

LIT 6063

Một số vấn đề lý luận của văn học hiện đại và hậu hiện đại

Some Theoretical Issues of Modern and Postmodern Literature

2

25

5

0

 

15

LIT 6064

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Vietnamese Cultural Identity through Literary Exchanges

2

25

5

0

 

16

LIT 6003

Những vấn đề về thi pháp học

Issues of Poetics

2

25

5

0

 

17

LIT 6101

Các lý thuyết nghiên cứu văn học dân gian

Folklore Theories

2

25

5

0

 

18

LIT 6102

Lịch sử sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam

History of Collections and Researches of Vietnamese Folk Literature

2

25

5

0

 

19

LIT 6103

Nghiên cứu diễn xướng dân gian: lý thuyết và thực tiễn Studies of Folk Performances: Theory and Practice

2

25

5

0

 

20

LIT 6021

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại Modern Vietnamese Novels

2

30

0

0

 

21

LIT 6024

Tâm lí học sáng tạo nghệ thuật Psychological Approach to Arts

2

30

0

0

 

22

LIT 6009

Lý thuyết tư duy thơ

Theory of Poetic Thought

2

30

0

0

 

23

LIT 6010

Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932-1945

Xuan Dieu’s Poetry and Some Features of Vietnamese Romantic Poetry in the Period
1932 -1945

2

30

0

0

 

24

LIT 6104

Các vấn đề về nghiên cứu phong cách tác giả - trường hợp Nguyễn Tuân

Issues of Artistic Style: the Case of Nguyen Tuan

2

30

0

0

 

25

LIT 6059

Các bình diện thẩm mỹ của văn học Trung đại Việt Nam Aesthetic Aspects of Vietnamese Medieval Literature

2

30

0

0

 

26

LIT 6062

Lý thuyết Tự sự học

Narratology

2

30

0

0

 

27

LIT 6065

Thể loại phê bình văn học trong văn học Việt Nam hiện đại Genre of Literary Criticism in Modern Vietnamese Literature

2

30

0

0

 

28

LIT 6070

Lý luận Văn học so sánh Comparative Literary Theory

2

30

0

0

 

29

LIT 6100

Sự vận động của văn xuôi tự sự Việt Nam Trung đại

The Evolution of Narative Prose in Vietnamese Medieval Literature

2

30

0

0

 

30

LIT 6066

Phiên dịch học

TranslationStudies

2

30

0

0

 

III.

LIT 7202

Luận văn Thạc sĩ

Master Thesis

20

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

64

 

Ghi chú: (*)Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây