Khung chương trình

Thứ sáu - 15/03/2019 04:26

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:             64 tín chỉ, trong đó:

-     Khối kiến thức chung (bắt buộc):                    08  tín chỉ

-     Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          36 tín chỉ

      + Bắt buộc:                                                     16 tín chỉ

      + Tự chọn:                                                      20/40 tín chỉ

-     Luận văn thạc sĩ:                                            20 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

 

 

Ngoại ngữ cơ bản (chọn 1 trong 5 thứ tiếng)

 

 

 

 

 

2

ENG5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

RUS5001

Tiếng Nga cơ bản

General  Russian

4

30

30

0

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4

30

30

0

 

FRE5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

4

30

30

0

 

GER5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

4

30

30

0

 

II

 

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

 

 

II.1

 

Các học phần bắt buộc

16

 

 

 

 

3

LIT 6004

Phương pháp luận nghiên cứu văn học (Methodology of Literary Study)

2

29

0

1

 

4

LIT6001

Thời gian trong Truyện kể (Time in Narratives)

2

20

7

3

 

5

LIT6058

Loại hình học tác giả văn học trong văn học trung đại Việt Nam

Typology of Writter in Vietnamese Medieval Literature

2

20

5

5

 

6

LIT6007

Tiểu thuyết Trung Quốc thời kì đổi mới

Chinese Novels in the Reform Period

2

15

10

5

 

7

LIT6060

Văn học Nga hải ngoại-sáng tạo và tiếp nhận

Russian literature abroad: Its Creation and Reception

2

17

5

8

 

8

LIT6069

Lịch sử phê bình văn học phương Tây

History of Western Literary Criticism

2

20

10

0

 

9

LIT6095

Tiểu thuyết cổ điển Nga- những vấn đề thi pháp thể loại

Russian Classical Novel – A Study in the Poetics of Genre

2

20

5

5

 

10

LIT6096

Mỹ học Ấn Độ cổ điển và ảnh hưởng đối với văn học Việt Nam

Classical Indian Aesthetics and Influence to Vietnamese Literature

2

20

5

5

 

II.2

 

Các học phần tự chọn

20/40

 

 

 

 

11

LIT6008

Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

Features of Vietnamese Poetry in the Period 1945-1975

2

15

10

5

 

12

LIT6012

Văn học trung đại Việt Nam - tiếp cận từ góc nhìn văn hóa

Vietnamese Medieval Literature from Cultural Perspectives

2

20

5

5

 

13

LIT6011

Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình học

Typological Studies of Folk Literature

2

25

5

0

 

14

LIT6064

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Vietnamese Identity from Literary Exchange.

2

20

6

4

 

15

LIT6061

So sánh văn luận Đông-Tây

Comparative Study of Western and Eastern Literary Criticism

2

25

5

0

 

16

LIT6063

Một số vấn đề lí luận của văn học hiện đại và hậu hiện đại

Some Theorical Issues of Modern and Postmodern Literature

2

20

10

0

 

17

LIT6021

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Modern Vietnamese Novels

2

30

0

0

 

18

LIT6005

Tiểu thuyết Nga xô viết về chiến tranh

Russian War Novels

2

18

0

12

 

19

LIT6006

Bakhtin và những vấn đề của nghệ thuật ngôn từ

Bakhtin and Language Art Issues

2

18

0

12

 

20

LIT6062

Lý thuyết tự sự học

 Theory of Narratology

2

24

0

6

 

21

LIT6067

Những vấn đề loại hình học chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỷ XIX

Typology of Russian Realism in the 19th Century

2

20

6

4

 

22

LIT6066

Phiên dịch học

Translation Studies

2

18

0

12

 

23

LIT6002

Tiểu thuyết Mỹ thế kỉ XX

American Novels in the 20th Century

2

20

7

3

 

24

LIT6010

Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932-1945

Poetry of Xuan Dieu and Some Features of Vietnamese Romantic Poetry in the Period 1932-1945

2

24

3

3

 

25

LIT6098

Kịch phương Tây- Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại

Western Drama- Some about Theory and Reality of Genre

2

30

0

0

 

26

LIT6099

Tiểu thuyết huyền thoại phương Tây thế kỷ XX- đặc điểm thi pháp thể loại

Western Novel-myth of 20th Century: Characteristics of Genre Poetics

2

22

0

8

 

27

LIT6097

Tiếp cận văn học và văn hóa Mĩ từ điểm nhìn dịch văn hóa

American Literary and Cultural Practices: An Approach from the Perspective of Cultural Translation Studies.

2

22

0

8

 

28

LIT6094

Tiếp nhận văn học hiện đại và đương đại Trung Quốc ở Việt Nam.

Reception of Modern and Contemporary Chinese Literature in Vietnam

2

22

0

8

 

29

LIT6024

Tâm lí học sáng tạo nghệ thuật

Psychological Approach to Arts

2

28

0

2

 

30

LIT8027

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc nhìn văn hóa Researching Folk Literature from Cultural Perspectives

2

25

5

0

 

III

 

Luận văn thạc sĩ

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây