Giới thiệu

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chủ nhật - 14/03/2021 23:04

1. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cùng với sự thành lập Đảng bộ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tổ chức Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập vào tháng 7 năm 1958. Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đầu tiên được Đảng uỷ chỉ định, Chánh thư ký Công đoàn là đồng chí Phó Đức Tố (cán bộ Khoa Toán học). Đây là đồng chí Chủ tịch Công đoàn đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ngày 10 tháng 12 năm 1993, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại  Nghị định này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được tách ra trên cơ sở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ngày 26-3-1996, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 231/QĐ-TC thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm học 1995-1996, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn được chính thức trở thành một tổ chức công đoàn độc lập trong một hệ thống tổ chức mới – Công đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội với chủ tịch công đoàn đầu tiên là đồng chí Đỗ Quang Hưng.

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ra đời, là sự kế thừa và phát huy truyền thống của Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; Là sự tiếp nối của các thế hệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý vững vàng, tràn đầy nhiệt huyết, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, luôn lắng nghe, chia sẻ và luôn đồng hành cùng cán bộ viên chức của Nhà trường.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn Trường đã góp phần đắc lực vào việc giữ vững sự ổn định và phát triển; xây dựng một môi trường giáo dục đậm chất nhân văn, tạo nên không khí đoàn kết giữa các công đoàn viên, giữa các tổ chức công đoàn trong toàn Trường.

Trước những yêu cầu đổi mới và hội nhập, Công đoàn Trường đã không ngừng đổi mới, sáng tạo nội dung, phư­ơng thức hoạt động; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn và đối tượng, có sức lôi cuốn, thuyết phục công đoàn viên; thông qua hoạt động đã tập hợp và vận động cán bộ, viên chức tích cực đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà Trường ngày vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh mới.

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trong những đơn vị tích cực trong phối hợp và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong cụm Công đoàn 5 Trường Đại học lớn khu vực Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Chức năng - nhiệm vụ: 

 • Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn. 
 • Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước.
 • Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với Ban Giám hiệuNhà trường xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội.
 • Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.
 

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Ban Thường vụ Công đoàn Trường
 
 
z5550652540749 450308c3987bd4da01377b3619188bda
Chủ tịch
TS. Ngô Thị Kiều Oanh 
oanhntk71.xhnv@gmail.com
  Phó Chủ tịch
    ThS. Nguyễn Văn Thủy
        thuynv@ussh.edu.vn  
  Ủy viên Thường vụ
ThS. Vũ Thị Thu Hằng
 vuhang@ussh.edu.vn 
         
 
 
 
3.2. Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kì 2023-2028:
Số TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
 1.  
Nguyễn Văn Anh Chủ tịch Công đoàn Khoa Lịch sử
 1.  
Trịnh Lê Anh Chủ tịch CĐ Khoa Du lịch học, Trưởng bộ môn trực thuộc Khoa Du lịch học
 1.  
Lê Văn Cường Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Chi uỷ viên Phó Trưởng Khoa Văn học
 1.  
Nguyễn Thị Kim Dung Chủ tịch CĐ, Phó Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện
 1.  
Kim Thị Diệp Hà Chủ tịch CĐ II Khối Hiệu bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
 1.  
Vũ Thị Thu Hằng Cán bộ chuyên trách Công đoàn
 1.  
Đinh Tiến Hiếu Phó trưởng Phòng Phụ trách Phòng Chính trị công tác HS-SV
 1.  
Trần Thị Quang Hoa Chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị
 1.  
Nguyễn Phương Liên Chủ tịch Công đoàn Khoa Văn học
 1.  
Đinh Văn Nam Chủ tịch Công đoàn I Khối Hiệu bộ
 1.  
Ngô Thị Kiều Oanh Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ.
 1.  
Nguyễn Văn Thủy Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Bí thư Chi bộ II Hiệu bộ
 1.  
Nguyễn Anh Việt Phó Chủ tịch Công đoàn III Khối Hiệu bộ
 
3.3. Các Công đoàn bộ phận
 
STT Đơn vị
1 Công đoàn Viện đào tạo Báo chí và Truyền thông
2 Công đoàn Khoa Du lịch học
3 Công đoàn Khoa Đông Phương học
4 Công đoàn Khoa Khoa học Quản lý
5 Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị
6 Công đoàn Khoa Lịch sử
7 Công đoàn Khoa Lưu trữ & Quản trị Văn phòng
8 Công đoàn Khoa Ngôn ngữ học
9 Công đoàn Khoa Nhân học
10 Công đoàn Khoa Quốc tế học
11 Công đoàn Khoa Tâm lý học
12 Công đoàn Khoa Việt Nam học & Tiếng Việt
13 Công đoàn Khoa Triết học
14 Công đoàn Khoa Thông tin – Thư viện
15 Công đoàn Khoa Văn học
16 Công đoàn Khoa Xã hội học
17 Công đoàn Bộ môn Tôn giáo học
18 Công đoàn I Khối Hiệu Bộ
19 Công đoàn II Khối Hiệu Bộ
20 Công đoàn III Khối Hiệu Bộ
21 Công đoàn IV Khối Hiệu bộ
22 Công đoàn  Trường THPT chuyên KHXH & NV
 
3.4. Chủ tịch Công đoàn Trường qua các thời kì
TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm kỳ
 1.
Đ/c Đỗ Quang Hưng Khoa Lịch Sử 1995 - 1996
 2.
Đ/c Trần Kim Đỉnh Phòng Khoa học 1996 - 1998
 3.
Đ/c Ngô Đăng Tri Khoa Lịch Sử 1998 - 2001
 4.
Đ/c Ngô Đăng Tri Khoa Lịch Sử 2001- 2004
5. 
Đ/c Đặng Xuân Kháng Phòng Tổ chức Cán bộ 2005 - 2007
 6.
Đ/c Đặng Xuân Kháng Phòng Tổ chức Cán bộ 2007 - 2009
7. 
Đ/c Đặng Xuân Kháng Phòng Tổ chức Cán bộ 2009 - 2012
 8.
Đ/c Đặng Xuân Kháng Phòng Tổ chức Cán bộ 2012 - 2017
9. Đ/c Ngô Thị Kiều Oanh Phòng Tổ chức Cán bộ 2017- 2022
10. Đ/C Ngô Thị Kiều Oanh Phòng Tổ chức Cán bộ 2023- 2028

4. Thành tích 

Sau 1/4 thế kỷ hoạt động, trải qua 9 nhiệm kỳ Đại hội với tư cách là một đơn vị thành viên trong Công đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã khẳng định vị thế của mình trong Công đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.
Cùng với sự phát triển của Nhà trường, tổ chức Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không ngừng lớn mạnh trên 500 công đoàn viên sinh hoạt tại 22 công đoàn bộ phận, công đoàn Trường liên tục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý của Nhà nước và Tổ chức Công đoàn các cấp trao tặng:
+ Huân chương Lao động hạng Nhì
+ Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
+ Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
+ Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
+ Cờ thi đua toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
 
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
THÀNH LẬP NĂM
1945

ĐÀO TẠO
~11.000
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh
95 chương trình đào tạo

28 chương trình cử nhân/kĩ sư, 36 chương trình thạc sĩ, 31 chương trình tiến sĩ

HỢP TÁC
> 200
trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức Giáo dục của 30 quốc gia
~200
cán bộ, sinh viên học tập, nghiên cứu, trao đổi quốc tế
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây