Về tổ chức nhân sự và lãnh đạo

Thứ ba - 24/11/2015 05:34
Về tổ chức nhân sự và lãnh đạo
Về tổ chức nhân sự và lãnh đạo
STT Ký, mã hiệu Ngày  Cơ quan ban hành Tên tài liệu Hiệu lực  Hiệu lực sử dụng văn bản
ban hành thi hành Còn Không
1 2173/QĐ-XHNV 9/14/2015 Trường ĐHKH
XH&NV, ĐHQGHN
QĐ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động ở Trường ĐHKHXH&NV,ĐHQGHN 9/14/2015 x  
2 510/QĐ-XHNV-TC 3/5/2015 ĐHKHXH&NV Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 3/5/2015 x  
3 754/HD-ĐHQGHN 3/4/2015 ĐHQGHN Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong ĐHQGHN Kể từ ngày ký x  
4 70/2014/QĐ-TTg 12/10/2014 Thủ tướng Chính phủ Điều lệ Trường đại học 1/30/2015 x  
5 3868/QĐ -ĐHQGHN 10/24/2014 ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội 10/24/2014 x  
6 3668/QĐ-ĐHQGHN 10/15/2014 ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội 10/15/2014 x  
7 3568/QĐ-ĐHQGHN 10/8/2014 ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 10/8/2014 x  
8 26/2014/QĐ-TTg 3/26/2014 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 5/20/2014 x  
9 08/2014/NĐ-CP 1/27/2014 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ 3/15/2014 x  
10 4416/QĐ-ĐHQGHN 12/4/2013 ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng, các ban chức năng của Đại học Quốc gia Hà Nội 12/4/2013 x  
11 186/2013/NĐ-CP 11/17/2013 Chính phủ Nghị định về Đại học Quốc gia 1/1/2014 x  
12 163/2013/TTLT/BTC-BNV 11/15/2013 Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước 1/1/2014 x  
13 64/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện 1/1/2014 x  
14 141/2013/NĐ-CP 10/24/2013 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học 12/10/2013 x  
15 29/2013/QH13 6/18/2013 Quốc hội Luật Khoa học và công nghệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013 1/1/2014 x  
16 55/2012/NĐ-CP 6/28/2012 Chính phủ Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 8/15/2012 x  
17 08/2012/QH13 6/18/2012 Quốc hội Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012. 1/1/2013 x  
18 58/2010/QH12 10/15/2010 Quốc hội Luật viên chức 1/1/2012 x  
19 58/2010/QĐ-TTg 9/22/2010 Thủ tướng Chính phủ Điều lệ Trường đại học 11/10/2010   x
20 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 4/15/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giáo dục 5/30/2009 x  
21 07/2009/QĐ-TTg 1/15/2009 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học 3/3/2009   x
22 291/NQ-ĐU 5/29/2008 ĐHQGHN Nghị quyết số 291/NQ-ĐU ngày 29/5/2008 của Đảng ủy ĐHQGHN về công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội 5/29/2008 x  
23 1420/QĐ-TCCB 4/19/2007 ĐHQGHN Quyết định ban hành tiêu chí cán bộ khoa học đầu đàn, đầu ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội 4/19/2007 x  
24 27/2003/QĐ-TTg 2/19/2003 Chính phủ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo Sau 15 ngày kể từ ngày đăng  x  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây