PHÒNG THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ

Thứ bảy - 26/08/2017 12:19

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Thanh tra và Pháp chế có chức năng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi nội bộ của trường trên tất cả các lĩnh vực hoạt động nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, quy định, quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các vấn đề khác; tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng Nhà trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; bảo đảm cho Nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ thanh tra
- Tổ chức xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.
- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, quy chế đào tạo, công tác tổ chức các kỳ thi, việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ…; Thực hiện kiểm tra, giám sát nội bộ các lĩnh vực hoạt động khác của Nhà trường khi được Hiệu trưởng yêu cầu.
- Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.
- Thẩm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.
- Thường trực tiếp công dân, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.
- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, quy chế, quy định của ngành, ĐHQGHN, Trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật, quy chế, quy định với cán bộ, viên chức và người học trong Trường.
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên;
- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Công đoàn và Thanh tra nhân dân.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHKHXH&NV và các nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ pháp chế
- Tổ chức xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.
- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.
- Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học.
- Tham gia thẩm định vấn đề pháp lý trong văn bản do các phòng chức năng soạn thảo và góp ý dự thảo văn bản của các cơ quan cấp trên khi được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ. Tham gia thẩm định căn cứ pháp lý và đóng góp ý kiến cho các phòng chức năng trong quá trình xây dựng dự thảo quy định, nội quy, quy chế, quyết định, hợp đồng, dự án…trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường ĐHKHXH&NV và các đơn vị.
- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.
- Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác pháp chế của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Ban lãnh đạo

 

Trưởng phòng
Lê Anh Tuấn
  tuanla@ussh.edu.vn

Phó Trưởng phòng
Đặng Quang Thái 
thaidq@ussh.edu.vn

Thông tin liên hệ

Phòng 406, 408, nhà E
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 38585241
Email: thanhtraphapche@ussh.edu.vn

 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây