Phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện với mục tiêu phát triển thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Chủ nhật - 28/06/2020 10:51
Kế thừa truyền thống 75 năm Trường Đại học Văn khoa, kinh nghiệm 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khẳng định uy tín, vị thế của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về KHXH&NV của đất nước.
Phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện với mục tiêu phát triển thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
Phát huy truyền thống, đổi mới toàn diện với mục tiêu phát triển thành trường đại học nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

74682722 754507474992647 7950162057498722304 n

Đổi mới mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng Đại học nghiên cứu tiên tiến

Trong báo cáo công tác 5 năm (2015 - 2020) của nhà trường tại Đại hội Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV lần thứ XXVIII tổ chức ngày 27/6/2020 đã nêu bật được các thành quả đổi mới căn bản, toàn diện trong mọi hoạt động để hướng đến xây dựng mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo việc thành lập Bộ môn Tôn giáo học, Trung tâm Biển và Hải đảo, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy tài nguyên văn hóa; kiện toàn nhân sự Tạp chí KHXH&NV; Thành lập Trường THPT Chuyên KHXH&NV; thành lập 02 đơn vị mới thuộc Khoa: Bộ môn Chính sách công (thuộc Khoa Khoa học Quản lý); Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển Công tác Xã hội (thuộc Khoa Xã hội học).

Đảng ủy chỉ đạo việc tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ chức theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác theo tinh thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình Viện nghiên cứu và đào tạo trong Trường, năm 2018, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Khoa Báo chí Truyền thông và Trung tâm nghiệp vụ Báo chí Truyền thông. Nhà trường đã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị từ cấp bộ môn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tái cấu trúc, tích hợp, sáp nhập một số bộ môn phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều đơn vị đã thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đã đề ra.

Đảng ủy đã thực hiện chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, tiêu chí của ĐHQGHN và Nhà trường; chỉ đạo và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của Trường và các đơn vị giai đoạn 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo các đơn vị rà soát quy hoạch theo định kỳ; chỉ đạo sử dụng hợp lý, tạo sự liên thông nguồn nhân lực giữa các đơn vị, đảm bảo sự ổn định của cơ cấu tổ chức; chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt chuẩn chức danh, học vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Đại hội XXVII đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, một số chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt kế hoạch.

Tạo dựng sản phẩm khoa học chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế

Các nghị quyết, kết luận và báo cáo chuyên đề của Đảng ủy nhà trường đã góp phần quan trọng trong việc định hướng công tác nghiên cứu khoa học hướng đến tạo dựng các sản phẩm khoa học chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế, từng bước phát triển Nhà trường theo định hướng đại học nghiên cứu.

Nhà trường giữ vững và phát huy được vị thế, uy tín của một trường đại học hàng đầu về nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam, có uy tín quốc tế. Đội ngũ cán bộ khoa học của Trường đã chủ trì, tổ chức triển khai nhiều đề tài khoa học các cấp; nhiều chuyên gia được giao Chủ nhiệm nhiệm vụ thành phần thuộc các chương trình khoa học lớn của Nhà nước. Các công trình nghiên cứu của Trường đã góp phần củng cố hệ thống lý luận cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng, phát triển, bảo tồn văn hóa Việt Nam; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; về phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Công tác nghiên cứu khoa học từng bước được quốc tế hóa, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác tổ chức các hội thảo khoa học và công bố quốc tế. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức hơn 50 hội thảo khoa học quốc tế, xuất bản nhiều sách chuyên khảo ở các nhà xuất bản quốc tế uy tín, hàng tram bài báo công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS và các tạp chí quốc tế khác. Nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đã đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp ĐHQGHN và Trung ương Đoàn.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ khoa học của Trường chủ trì, tổ chức triển khai nhiều đề tài khoa học các cấp; nhiều chuyên gia được giao Chủ nhiệm nhiệm vụ thành phần thuộc các chương trình khoa học lớn của Nhà nước: Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Đề án “Nghiên cứu và biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam”; Chương trình nghiên cứu trọng điểm về KHXH&NV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình NCKH lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020; nhiệm vụ KH&CN đặc biệt cấp Quốc gia “Xây dựng bộ địa chí quốc gia Việt Nam”….

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác hợp tác và phát triển đã có nhiều thành tựu, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường. Thời gian qua, Nhà trường đã xây dựng và ký văn bản hợp tác với hơn 100 đối tác trong nước, quốc tế, trong đó có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học có uy tín; tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác với các Quỹ tài trợ.

Cùng với việc triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế quan trọng, Nhà trường đã tiếp nhận hơn 170 chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều cán bộ đã được cử đi học tập, giảng dạy, trao đổi hợp tác tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; hàng trăm sinh viên được nhận được học bổng từ các tổ chức quốc tế và trong nước; nhiều sinh viên cũng có cơ hội đi học tập, trao đổi và giao lưu tại các trường đại học và đối tác nước ngoài.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước có cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra nhiều nhiệm vụ, yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn đối với Đảng bộ Nhà trường. Kế thừa truyền thống, uy tín và vị thế xã hội, phát huy nguồn lực tổng hợp trong nước và quốc tế, Đảng bộ Nhà trường nêu cao quyết tâm đoàn kết, chủ động, sáng tạo chuẩn bị tốt các điều kiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục đổi mới, phát triển Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đáp lại sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ viên chức, người học và xã hội, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng để xây dựng Trường ĐHKHXH&NV trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu đứng đầu của đất nước về KHXH&NV; góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ Tổ quốc

DAI HOI USSH (4)(1)

DAI HOI USSH (9)

Đồng chí Phó bí thư, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV Phạm Quang Minh 

DAI HOI USSH (3)

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ XXVII Nguyễn Văn Kim 

DAI HOI USSH (8)

Đồng chí Phó Hiệu trưởng Nhà trường Hoàng Anh Tuấn

Ngày 27/6/2020, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐHKHXH&NV), ĐHQGHN tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

DAI HOI USSH (14)(1)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành quả của Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định là đơn vị nòng cột trong sự phát triển chung của ĐHQGHN. Đồng thời Trường ĐHKHXH&NV là đơn vị hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh, thành công lớn nhất của nhà trường thời gian qua đó là sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ trẻ, nghiên cứu khoa học có nhiều khởi sắc, những năm gần đây đội ngũ tiến sỹ của nhà trường tăng mạnh vì vậy trong thời gian tới, nhà trường cần có niềm tin và phát huy thế mạnh đó để chuẩn bị cho sự chuyển hóa phát triển trong vận mệnh mới của đất nước bằng nguồn lực nội tại nhân văn đó là phát triển con người và văn hóa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Kim Sơn cho rằng, trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ nhà trường cần có những giải pháp hữu hiệu mang tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển đại học nghiên cứu tiên tiến xứng tầm vị thế là cái nôi đào tạo nghiên cứu hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Ngoài ra nhà trường cần hoàn thiện phương án tổ chức và đào tạo để bắt kịp với xu thế mới, cần xây dựng, củng cố khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ để xây dựng Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục bồi đắp, nâng cao khát vọng của nhân văn để tạo dựng nên một khí thế mới; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu hòa vào sự đổi mới chung của ĐHQGHN.

Tiếp tục phát triển các mô hình đào tạo chất lượng cao để thu hút và đào tạo nhân tài cho đất nước; tăng cường công bố các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN kỳ vọng trong thời gian tới, Đảng bộ nhà trường sẽ có bước phát triển mới, ổn định và vững mạnh.

DAI HOI USSH (12)

Đồng chí Phùng Hữu Phú, nguyên Bí thư, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kỳ đầu tiên phát biểu tại đại hội

Các đại biểu lắng nghe những chia sẻ, gửi gắm tâm huyết từ GS.TS NGƯT Phùng Hữu Phú nguyên Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV nhiệm kỳ đầu tiên. GS. Phùng Hữu Phú đã nhấn mạnh Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV (1995 - 2020), 75 năm truyền thống Trường Đại học Văn khoa (1945 - 2020). Đại hội có ý nghĩa đặc biệt không chỉ tổng kết nhiệm kỳ công tác 5 năm (2015 - 2020), mà còn là dịp nhìn lại một phần tư thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Nhà trường để từ đó đề ra định hướng phát triển Trường ĐHKHXH&NV trong những thập niên tiếp theo.

GS Phùng Hữu Phú cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, nhà trường ngoài công tác đào tạo, nghiên cứu bồi dưỡng nhân tài, cần phát huy và lấy lợi thế nguồn lực nhân văn vốn có làm sức mạnh bất biến để làm sao nhân văn trở thành điểm đến lý tưởng cho học sinh, sinh viên, giảng viên; tận dụng nguồn lực của ngành xã hội nhân văn để có những chương trình tư vấn, tham mưu chính sách hàng đầu cho quốc gia, lấy nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của đất nước là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong mọi hoạt động của nhà trường.

 DAI HOI USSH (2)

Đại hội đã nghe và thảo luận nhiều tham luận từ các đơn vị thuộc Trường. Các tham luận đưa ra các giải pháp thực tiễn để nâng cao số lượng và chất lượng các bái báo công bố quốc tế hướng đến đại học nghiên cứu tiên tiến; chú trọng đầu tư xây dựng các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay.

Theo VNU Media

Tác giả: Thùy Dương, Ảnh: Lan Anh - VNUMedia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây