Khẳng định uy tín, vị thế trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

Thứ ba - 26/10/2021 03:24
Kế thừa truyền thống 75 năm Đại học Văn khoa, kinh nghiệm 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khẳng định uy tín, vị thế của một cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về KHXH&NV của đất nước.

Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV (1995 - 2020), 75 năm truyền thống Đại học Văn khoa (1945 - 2020). Đại hội có ý nghĩa đặc biệt không chỉ tổng kết nhiệm kỳ công tác 5 năm (2015 - 2020), mà còn là dịp nhìn lại một phần tư thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Nhà trường để từ đó đề ra định hướng phát triển Trường ĐHKHXH&NV trong những thập niên tiếp theo.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạt được những kết quả quan trọng

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Nhà trường quán triệt và tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng bài bản, quyết liệt và đạt kết quả tốt. Đảng bộ thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật đảng, chống chạy chức chạy quyền… đồng thời hướng dẫn, yêu cầu các Chi bộ đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bổ sung nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, viên chức và người học; tích cực bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tri ân các thầy cô giáo trong Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2018. (Ảnh: USSH)

Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bí thư Đảng ủy định kỳ xếp lịch tiếp công dân. Hằng năm, tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ, viên chức và người học; thực hiện báo cáo công khai, minh bạch các mặt hoạt động của Trường; đề ra các chủ trương, chỉ đạo xây dựng các quy định nhằm bảo đảm quyền lợi và từng bước nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức và quyền lợi của người học.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, tư tưởng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, sinh động. Đảng bộ Trường ĐHKHXH&NV trở thành địa chỉ tin cậy, được các cơ quan, tổ chức Đảng, Đoàn cấp trên lựa chọn để làm việc, khảo sát, tổ chức diễn đàn, tổng kết kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai các chủ trương, nghị quyết liên quan đến sinh viên.

Nhìn chung, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã đạt những kết quả quan trọng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, người học có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức, vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Nhờ đó, Đảng bộ Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, giữ vững danh hiệu nhiều năm liên tục là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường nhiều năm liền được công nhận là Đơn vị xuất sắc. Công đoàn Trường nhiều năm liên tục được nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đổi mới mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng Đại học nghiên cứu hiện đại

Hướng đến xây dựng mô hình Trường đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Đảng ủy đã chỉ đạo việc thành lập Bộ môn Tôn giáo học; Trung tâm Biển và Hải đảo, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy tài nguyên văn hóa; kiện toàn nhân sự Tạp chí KHXH&NV; Thành lập Trường THPT Chuyên KHXH&NV; thành lập 02 đơn vị mới thuộc Khoa: Bộ môn Chính sách công (thuộc Khoa Khoa học Quản lý); Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển Công tác Xã hội (thuộc Khoa Xã hội học).

Đảng ủy chỉ đạo việc tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ chức theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác theo tinh thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện thí điểm chuyển đổi mô hình Viện nghiên cứu và đào tạo trong Trường, năm 2018, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã được thành lập. Nhà trường đã rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị từ cấp bộ môn, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tái cấu trúc, tích hợp, sáp nhập một số bộ môn phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều đơn vị đã thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đã đề ra.

Đảng ủy đã thực hiện chủ trương bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, tiêu chí của ĐHQGHN và Nhà trường; chỉ đạo và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của Trường và các đơn vị giai đoạn 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo các đơn vị rà soát quy hoạch theo định kỳ; chỉ đạo sử dụng hợp lý, tạo sự liên thông nguồn nhân lực giữa các đơn vị, đảm bảo sự ổn định của cơ cấu tổ chức; chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt chuẩn chức danh, học vị hoàn thành vượt chỉ tiêu do Đại hội XXVII đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, một số chỉ tiêu cốt lõi đạt và vượt. Có nhiệm vụ không đặt ra trong Nghị quyết nhưng quá trình lãnh đạo chỉ đạo đã kịp thời bổ sung và hoàn thành trước kế hoạch.

Thí sinh tham dự kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2020 (Ảnh: USSH)
 
 

Đổi mới phương thức tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác tuyển sinh, đào tạo đại học giai đoạn 2015 - 2020 có nhiều thay đổi, với những thuận lợi và thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Nhà trường đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp đồng bộ, kịp thời: xây dựng bộ phận chuyên trách tuyển sinh thuộc Phòng Đào tạo; đa dạng hóa các hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh; quy trình hóa công tác quản lý và tổ chức đào tạo, điều chỉnh quy hoạch ngành và chuyên ngành để xây dựng các chương trình đào tạo mới (CTĐT), phù hợp; hỗ trợ phát triển đội ngũ giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; tăng cường quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội,… 

Công tác đào tạo đã đạt được một số kết quả tích cực: tuyển sinh đại học thu hút được nhiều hồ sơ đăng ký: từ 17.478 (2015) lên 39.980 (2019), số thí sinh trúng tuyển và nhập học tăng từ 1.439 (2015) lên 2.186 (2019); tuyển sinh sau đại học tuy có suy giảm nhưng vẫn duy trì được mức 85% học viên cao học và từ 90 đến 100% nghiên cứu sinh so với chỉ tiêu được giao. Các hệ đào tạo khác giảm nhẹ theo xu thế chung của xã hội nhưng vẫn được duy trì tương đối ổn định.

Hoạt động tổ chức đào tạo có nhiều đổi mới và thu được kết quả tích cực bao gồm xây dựng mới 06 CTĐT cử nhân; 04 CTĐT cử nhân định hướng xã hội hóa; 12 CTĐT thạc sĩ; 03 CTĐT tiến sĩ; điều chỉnh CTĐT đại học để tương thích với quy chế đào tạo và tình hình mới của thị trường lao động; xây dựng và phát triển hệ thống học liệu.

Công tác tổ chức và quản lý đào tạo có nhiều đổi mới, đảm bảo quy chế và phát huy tối đa tính linh hoạt trong việc lập kế hoạch và tổ chức đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin; tăng cường sự tương tác tích cực giữa giảng viên với người học; quản lý và tổ chức dữ liệu đào tạo được chuẩn hóa theo hướng công khai, minh bạch; hiệu quả hóa công tác phối hợp tổ chức đào tạo giữa các đơn vị trong Trường và trong ĐHQGHN; đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, kiểm tra - đánh giá; bước đầu áp dụng hệ thống phần mềm dạy - học trực tuyến trong đổi mới công tác đào tạo và kiểm tra đánh giá.

Trao giải Cuộc thi Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc lần thứ IV năm học 2018 - 2019 (Ảnh: USSH) 
 
 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác sinh viên đã có nhiều cải tiến và đạt kết quả tích cực, trong đó thực hiện tốt mô hình một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong giải quyết các thủ tục hành chính. Bước đầu đã phát huy vai trò của mạng lưới cựu sinh viên Nhà trường.

Công tác kiểm định chất lượng đào tạo đã được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo dục đại học trong tình hình mới. Công tác thanh tra và pháp chế trong lĩnh vực đào tạo có nhiều kết quả tích cực, góp phần duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương học đường, nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác của Nhà trường.

Tạo dựng sản phẩm khoa học chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế 

Các nghị quyết, kết luận và báo cáo chuyên đề của Đảng ủy đã góp phần quan trọng trong việc định hướng công tác nghiên cứu khoa học hướng đến tạo dựng các sản phẩm khoa học chất lượng cao, tăng cường hội nhập quốc tế, từng bước phát triển Nhà trường theo định hướng Đại học nghiên cứu. 

Nhà trường giữ vững và phát huy được vị thế, uy tín của một trường đại học hàng đầu về nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV của Việt Nam, có uy tín quốc tế. Đội ngũ cán bộ khoa học của Trường đã chủ trì, tổ chức triển khai nhiều đề tài khoa học các cấp; nhiều chuyên gia được giao Chủ nhiệm nhiệm vụ thành phần thuộc các chương trình khoa học lớn của Nhà nước. Các công trình nghiên cứu của Trường đã góp phần củng cố hệ thống lý luận cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng, phát triển, bảo tồn văn hóa Việt Nam; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; về phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng,...


Các nhà khoa học tại hội thảo quốc tế "Global Hồ Chí Minh" tại New York (Mỹ), tháng 10/2019. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), nằm trong chương trình hợp tác giữa trường Đại học Columbia (New York) và Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. (Ảnh: USSH)

Công tác nghiên cứu khoa học từng bước được quốc tế hóa, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác tổ chức các hội thảo khoa học và công bố quốc tế. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã tổ chức hơn 50 hội thảo khoa học quốc tế, xuất bản 06 sách chuyên khảo ở các nhà xuất bản quốc tế uy tín, 68 bài báo công bố trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/SCOPUS, 250 bài báo trên các tạp chí quốc tế khác. Nhiều công trình nghiên cứu của sinh viên đã đoạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp ĐHQGHN và Trung ương Đoàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác hợp tác và phát triển đã có nhiều thành tựu, góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường. Thời gian qua, Nhà trường đã xây dựng và ký văn bản hợp tác với hơn 100 đối tác trong nước, quốc tế, trong đó có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học có uy tín; tiếp tục duy trì và phát triển hợp tác với các Quỹ tài trợ.

Cùng với việc triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế quan trọng, Nhà trường đã tiếp nhận hơn 170 chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu. Nhiều cán bộ đã được cử đi học tập, giảng dạy, trao đổi hợp tác tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; hàng trăm sinh viên được nhận được học bổng từ các tổ chức quốc tế và trong nước; nhiều sinh viên cũng có cơ hội đi học tập, trao đổi và giao lưu tại các trường đại học và đối tác nước ngoài.

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, trong nước có cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra nhiều nhiệm vụ, yêu cầu cao hơn, nặng nề hơn đối với Đảng bộ Nhà trường. Kế thừa truyền thống, uy tín và vị thế xã hội, phát huy nguồn lực tổng hợp trong nước và quốc tế, Đảng bộ Nhà trường nêu cao quyết tâm đoàn kết, chủ động, sáng tạo chuẩn bị tốt các điều kiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục đổi mới, phát triển Nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, đáp lại sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ viên chức, người học và xã hội, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ĐHQGHN.

Theo Báo điện tử ĐCSVN

 

Tác giả: Thành Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây