Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Nhà trường từ ngày 05/06 đến ngày 11/06/2023

Thứ bảy - 03/06/2023 05:21
 
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chuẩn bị
Thứ 2
05/06
       
8h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương chỉ đạo làm phách và chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV (đến hết ngày 09/06/2023) Theo Quyết định   Phòng ĐT
8h30 Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng dự Giao ban Trường Bí thư các chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị; Thư ký HT; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng Ban TTND, Kế toán trưởng; P. 506 E Phòng HCTH
10h30 PHTr. Đào Thanh Trường họp Ban tổ chức hội thảo: Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016 (trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí tháng 6 lần thứ Hai) - Đại diện lãnh đạo Phòng QLNCKH, KHTC, HCTH;
- Đại diện lãnh đạo Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông
P. 501 E Phòng QLNCKH,
Viện ĐTBC&TT,
Phòng HCTH
10h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp xét hồ sơ dự tuyển sau đại học của thí sinh người nước ngoài đợt 1 năm 2023 Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Khoa Đông phương học, Khoa VNH&TV P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Lưu trữ học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
15h30 Hiệu trưởng tiếp GS.TS. Từ Tấn Pháp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng HT&PT, QLNCKH, ĐT; Khoa Triết học P. 508 E Phòng HT&PT,
Phòng HCTH
16h30 Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng họp giao ban Thư ký Hiệu trưởng P. 506 E Phòng HCTH
Thứ 3
06/06
       
8h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng chấm LATS   P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
9h00 PHTr. Đào Thanh Trường tiếp Giám đốc Viện nghiên cứu Lowy và đại diện ĐSQ Úc Đại diện lãnh đạo: Phòng HT&PT, Khoa Quốc tế học P. 508 E Khoa QTH,
Phòng HT&PT,
Phòng HCTH
10h00 PHTr. Đào Thanh Trường làm việc với Lãnh đạo Phòng QLNCKH Lãnh đạo Phòng QLNCKH P. 501 E Phòng QLNCKH,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương làm việc với Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV Lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV P. 501 E P.CT&CTHSSV,
Phòng HCTH
Thứ 4
07/06
       
8h00 Hiệu trưởng họp trực tuyến với đối tác Indiana (Hoa Kỳ) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Khối Hiệu bộ, Trưởng khoa: Tâm lý học, Xã hội học, Nhân học Phòng họp tầng 2 Nhà H Phòng HT&PT,
TT.TT&CNTT,
Phòng HCTH
8h00 PHTr. Đào Thanh Trường làm việc tại Bộ KH&CN (cả ngày)   Bộ KH&CN Phòng HCTH
8h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo đại học ngành XHH, CTXH Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 501 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
9h30 Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Nhân học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) Phòng họp tầng 2 Nhà H Phòng ĐT,
Phòng HCTH
10h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo đại học ngành Nhân học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 501 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
15h00 PHTr. Lại Quốc Khánh làm việc tại Học viện CTQGHCM   Học viện CTQGHCM  
16h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo đại học ngành Hán Nôm Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
Thứ 5
08/06
       
8h30 Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Hán Nôm Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
8h30 PHTr. Đào Thanh Trường dự họp về giám sát và đánh giá các hoạt động đã triển khai tại ĐHQGHN trong khuôn khổ Dự án PHER   Phòng 203,
144 Xuân Thủy
Phòng HCTH
8h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 501 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Văn học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đào Thanh Trường dự kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài cấp ĐHQGHN năm 2022 Đại diện Ban KHCN, ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo các phòng QLNCKH, KHTC; kế toán thanh toán đề tài; các chủ nhiệm đề tài cấp ĐHQGHN năm 2022 Phòng họp tầng 2 Nhà H Phòng QLNCKH,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp tại Bộ Thông tin và Truyền thông   Bộ TT&TT  
15h30 Hiệu trưởng và PHTr. Lại Quốc Khánh họp BTC Hội nghị xây dựng kế hoạch trọng tâm năm học 2023-2024 Các thành viên BTC Hội nghị (theo QĐ) P. 506 E Phòng HCTH
Thứ 6
09/06
       
8h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Xã hội học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
9h00 PHTr. Đào Thanh Trường làm việc tại Học viện CTQGHCM   Học viện CTQGHCM  
10h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp nghiệm thu chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử điện ảnh truyền hình Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Công tác xã hội Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h30 PHTr. Đào Thanh Trường làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN   Viện Hàn lâm KHCNVN  
18h00 PHTr. Đặng Thị Thu Hương dự họp Giải Báo chí Diên Hồng   Cung VHLĐHN Việt-Xô  
Thứ 7
10/06
       
8h00 Hiệu trưởng và PHTr. Đặng Thị Thu Hương dự khai mạc Hội thảo: Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016 Theo Giấy mời Số 1A Nguyễn Tri Phương Viện ĐTBC&TT,
Phòng QLNCKH,
Phòng HCTH
9h30 Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) Phòng họp tầng 2 Nhà H Phòng ĐT,
Phòng HCTH
9h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo đại học ngành Lưu trữ học, Quản trị văn phòng Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 501 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
14h00 Hiệu trưởng họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
15h30 PHTr. Đặng Thị Thu Hương họp Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo đại học ngành Việt Nam học Các thành viên Hội đồng (theo QĐ) P. 506 E Phòng ĐT,
Phòng HCTH
CN
11/06
       


 

Tác giả: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây