TTLV: Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau thu hồi đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

Thứ năm - 02/06/2022 03:23
1. Họ và tên học viên: Xeo Văn Khiếu                                     2. Giới tính Nam
3. Ngày sinh: 06/09/1996
4. Nơi sinh: Xã Bắc Lý – Huyện Kỳ sơn – Tỉnh Nghệ An
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau thu hồi đất nông nghiệp (Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội).
8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                Mã số: 19035247
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Chiều, công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã làm rõ được:
- Cơ sở lý luận về chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau thu hồi đất nông nghiệp.
-  Thực trạng thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau khi thu hồi đất nông nghiệp ở thành phố Hà Nội.
- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn sau thu hồi đất nông  nghiệp ở thành phố Hà Nội.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy, học tập và những ai quan tâm
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
MASTER THESIS INFORMATION
1. Full name: Xeo Van Khieu                                           2. Gender: Male
3. Date of birth: September 06, 1996
4. Place of birth: Bac Ly Commune - Ky Son District - Nghe An Province
5. Admission decision No.: 4420/2019/QĐ-XHNV dated November 26, 2019 of Rector of Vietnam National University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Policy on vocational training and job creation for rural workers after agricultural land acquisition (with Hanoi city as the subject of the study).
8. Major: Management Science                                         Code: 19035247
9. Supervisor: Associate Professor. Doctor Nguyen Van Chieu - Vietnam National University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
10. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis clarifies the following:
- The theoretical basis for the policy on vocational training and job creation for rural workers after agricultural land acquisition.
-  The actual situation of the implementation of the policy on vocational training and job creation for rural workers after agricultural land acquisition in Hanoi city.
- Some measures to improve the effectiveness of the policy on vocational training and job creation for rural workers after agricultural land acquisition in Hanoi city.
11. Practical applicability, if any: The thesis can be used as a reference for research and teaching and learning and for those who are interested.
12. Further research directions: None
13. Works published in relations to the thesis: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây