TTLV: Hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo chí – khoảng cách 20 năm

Thứ tư - 29/06/2022 02:28

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Lê Minh Phương:                                                  2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/6/1989
4. Nơi sinh: Đông Hải, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn (2020 – 2022)
7. Tên đề tài luận văn: Hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo chí – khoảng cách 20 năm 
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn “Hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo chí – khoảng cách 20 năm” đã đạt được một số kết quả như sau: 
- Tiến hành phân tích, so sánh đánh giá thực trạng hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo của 3 báo trong diện khảo sát. Qua kết quả phân tích cho thấy những điểm mạnh và điểm yếu quản lý thông điệp truyền thông của cơ quan quản lý nhà nước và của 3 báo trong diện khảo sát về hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo của 3 báo trong diện khảo sát.
- Sự phản ánh hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên báo của 3 báo trong diện khảo sát còn nhiều hạn chế đặc biệt là từ phía nguyên nhân chủ quan của 3 báo trong diện khảo sát, đây là nguyên nhân chính làm xảy ra nhiều cuộc vi phạm trong lĩnh vực truyền thông hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS mà 3 báo trong diện khảo sát gặp phải.
- Dựa trên kết quả phân tích, khảo sát thực trạng việc phản ánh hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS trên 3 tờ báo, chỉ ra thành công và hạn chế trong thông tin về hình ảnh người nhiễm HIV/AIDS, các vấn đề đặt ra trong truyền thông về người nhiễm HIV/AIDS… 
- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về hình ảnh người HIV/AIDS. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về vấn đề truyền thông phản ánh về cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS và cộng đồng người yếu thế.  
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không 
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Le Minh Phuong                                                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 12/6/1989                                                          4. Place of  birth: Dong Hai, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV. Dated December 4rd, 2018.
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: “HIV/AIDS patient images in the press - a gap of 20 years”
8. Major: Journalism                                                                     9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Loi, Member of Executive Committee of Vietnam Journalists Association, Editor-in-Chief of Journal of Journalists.  
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis "HIV/AIDS patient images in the press - a gap of 20 years" has achieved the following results: 
- Have analyzed, compared and assessed the current status of images of HIV/AIDS patients in the press of 3 newspapers in the survey. The analysis results showed the strengths and weaknesses regarding the management of media messages of State management agencies and of the 3 newspapers in the survey about the images of HIV/AIDS patients in the press of the 3 newspapers in the survey.
- The presentation of images of HIV/AIDS patients in the press of the 3 newspapers in the survey is still fairly limited, especially from the subjective reasons of the 3 newspapers in the survey, which is the main cause of various violations in the field of image communication of HIV/AIDS patients committed by the 3 newspapers in the survey.
- Based on the results of analysis and survey on the current situation of presenting images of HIV/AIDS patients in the 3 newspapers, it points out the success and limitations in information regarding the images of HIV/AIDS patients, the issues raised in communication about HIV/AIDS patients… 
- Solutions and recommendations have been proposed to enhance the role of the press in communicating the images of HIV/AIDS patients. 
12. Practical applicability, if any: 
The thesis can be used as a reference for scholars and researchers who wish to learn about communication issues regarding the presentation of the HIV/AIDS community and the community of the vulnerable. 
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây