TTLV: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến

Chủ nhật - 03/07/2022 22:13
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ
1. Họ và tên học viên: Đỗ Diệu Linh                                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 03/01/1985                                                          4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: Số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến”
8. Chuyên ngành: Du lịch                                                          9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Phương Anh – Giảng viên Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa các lý luận, thực tiễn về tính gắn kết lễ hội, các yếu tố tiền đề tạo lên tính gắn kết lễ hội và lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến, từ đó đưa mô hình phản ánh những ảnh hưởng của tính gắn kết lễ hội tới lòng trung thành của khách du lịch với điểm đến thông qua lễ hội Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ tính gắn kết lễ hội có tác động tích cực tới lòng trung thành của khách du lịch tại điểm đến. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm gia tăng sự gắn kết của khách du lịch với lễ hội Yên Tử và củng cố thêm lòng trung thành của họ với lễ hội Yên Tử, vốn là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy khách du lịch quay trở lại với điểm đến Yên Tử, Quảng Ninh
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đóng góp thêm một yếu tố có tác động tích cực tới việc củng cố lòng trung thành của khách du lịch với một điểm du lịch lễ hội, từ đó đưa ra các khuyến nghị cụ thể, áp dụng cho các điểm du lịch lễ hội khác nhau nhằm phát triển du lịch và đóng góp cho việc phát triển kinh tế các địa phương nơi tổ chức lễ hội
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Do Dieu Linh                                                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 03/01/1985                                                4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: No. 2705/QĐ-XHNV dated December 24th 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Ha Noi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Research on the influence of festival attachment on tourist loyalty at destination
8. Major: Tourism                                                                   9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Dang Thi Phuong Anh PhD, Lecturer of Faculty of Tourism Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis systematizes the theories and practices on festival attachment, the antecedents of festival attachment and tourist's loyalty at the destination, thereby bringing the model to reflect the effects of festival
attachment on tourist's loyalty to the destination through Yen Tu festival, Uong Bi, Quang Ninh province. Research results show that festival attachment has positive impact on tourist loyalty. On that basis, the author gives some recommendations to increase attachment of tourist to Yen Tu festival and strengthen their loyalty to Yen Tu festival, which is an important factor to promote tourists to return Yen Tu, Quang Ninh
12. Practical applicability, if any: Contributing an additional factor that has positive impact on reinforcing tourist loyalty to a festival destination, thereby making specific recommendations, applicable to other festival destinations to develop tourism and contribute to the economic development of the local
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây