TTLV: Thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19

Chủ nhật - 17/10/2021 21:49
1. Họ và tên học viên: Trần Ngọc Minh Anh                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  16/07/1994
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ -XHNV; ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng              Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Doãn Thị Thuận, Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19, đánh giá thành công, hạn chế; đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cũng làm rõ được những cách thức, phương pháp sáng tạo cơ bản nhất của thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lý báo chí sẽ nhìn thấy được thực trạng thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ trên báo chí về phòng, chống dịch Covid-19 để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Ngoc Minh Anh                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 16/07/1994                               4. Place of birth: Thai Nguyen
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Direction and instruction of the Government in the press on the Covid-19 prevention and control work
8. Major: Journalism                                            9.  Code: 8320101.01_UD
10. Supervisors: Dr. Doan Thi Thuan, Head of the Department of Press and Publication, the Party Central Committee’s Commission for Information and Education.
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematization of theoretical issues related to the topic, the thesis examines the current situation of direction and instruction of the Government in the press on the Covid-19 prevention and control work, and then evaluate success and shortcomings; Proposing solutions and recommendations to improve the quality of direction and instruction of the Government in the press on the Covid-19 prevention and control work.
12. Practical applicability, if any: The thesis also clarifies the most basically creative methods of direction and instruction of the Government in the press on the Covid-19 prevention and control work. Through this thesis, the press management agencies will learn the current situation of direction and instruction of the Government in the press on the Covid-19 prevention and control work so that they can take appropriate directing measures.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây