TTLV: Đánh giá mô hình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại trung tâm giáo dục chuyên biệt Bình Minh, Thành phố Hà Nội

Thứ năm - 14/10/2021 04:07
1. Họ và Tên: Đoàn Hữu Vinh
2. Giới tính: Nam                                                                    
3. Ngày Sinh: 10/3/1996                     
4. Nơi Sinh: Hạ Long, Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV ngày 4/12/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Không thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Đánh giá mô hình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại trung tâm giáo dục chuyên biệt Bình Minh, Thành phố Hà Nội
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội      
9. Mã số: 8760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): PGS.TS Phạm Văn Quyết, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt kết quả luận văn: Nghiên cứu “Đánh giá mô hình can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại trung tâm giáo dục chuyên biệt Bình Minh, thành phố Hà Nội” dự kiến kết luận với các thông tin liên quan đến các hoạt động can thiệp sớm và Công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ; Phát hiện những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại của hoạt động can thiệp sớm đối với trẻ tự kỷ tại trung tâm giao dục chuyên biệt Bình Minh, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và tìm hiểu thực trạng, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động Công tác xã hội và can thiệp sớm đối với Trẻ tự kỷ tại trung tâm giáo dục chuyên biệt Bình Minh.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Nghiên cứu hướng tới đánh giá thực trạng và chất lượng hoạt động can thiệp sớm với trẻ tự kỷ dự kiến sẽ đưa ra các luận cứ khác nhau về các hoạt động can thiệp sớm với trẻ tự kỷ, những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động này tại đơn vị nghiên cứu. Mặt khác, nghiên cứu sưu tầm các văn bản luật pháp, chính sách liên quan đến trẻ tự kỷ, Can thiệp sớm và phân tích việc áp dụng các chính sách vào thực tế.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không có
14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): Không có
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Doan Huu Vinh                                2. Gender: Male
3. Date of birth: 10/03/1996                                  4. Place of birth: Quang Ninh
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV date 04/12/2018
6. Changes in academic process: No
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: “Assessment of early intervention model for children with autism at Binh Minh special education center, Hanoi”
8. Major: Social Work
9. Code: 8760101.01
10. Supervisors: Associate Professor, PhD. Pham Van Quyet, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University (Full name, academic title, and degree)
11. Summary of the findings of the thesis: "Evaluating early intervention models for autistic children at Binh Minh special education center, Hanoi" is expected to conclude with information related to early intervention activities and social work. Association for autistic children; Detecting difficulties, limitations and causes of shortcomings of early intervention activities for children with autism at Binh Minh specialized education center, Hanoi city. On the basis of theoretical research and understanding of the current situation, propose solutions to improve the effectiveness of social work activities and early intervention for autistic children at Binh Minh special education center.
12. Practical applicability, if any: The research aimed at assessing the status and quality of early intervention activities with autistic children is expected to provide different arguments about early intervention activities with autistic children, the factors that affect the practice of children with autism. doing this activity at the research unit. On the other hand, the study collects legal documents and policies related to children with autism, Early intervention and analyzes the application of policies in practice.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây