TTLV: Báo chí Cà Mau với vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ (khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ năm - 14/10/2021 04:19
1. Họ và tên học viên: LÊ HỮU LỢI                                 2. Giới tính: Nam.
3. Ngày sinh: 16/10/1972.
4. Nơi sinh: Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
5. Quyết định công nhận học viên số 3617/QĐ-XHNV-ĐT, ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn từ 04 tháng 12 năm 2020 đến 04 tháng 12 năm 2021 (12 tháng).
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Cà Mau với vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ (khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019).
8. Chuyên ngành: Báo chí học;                      Mã số: 8320101.01 (UD).
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Văn Hường,Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Báo chí Cà Mau với vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ (khảo sát Báo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019) đặt ra những vấn đề có tính cấp thiết về vai trò của công tác quản lý, quản trị nội dung về Rừng U Minh hạ, cũng như kỹ năng tác nghiêp, xử lý, cập nhật thông tin của nhà báo, cộng tác viên. Qua đó tác giả đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, quản trị nội dung, công tác biên tập ở các trường đào tạo báo chí, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có giá trị tham khảo thực tiễn về vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ của Báo Cà Mau, Đài PTTH Cà Mau. Đề tài có tác dụng góp phần vào việc giúp cho các lãnh đạo cơ quan báo chí và các nhà báo có góc nhìn mới về việc xử lý nội dung thông tin trong vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong công tác bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ; rừng và biến đổi khí hậu; bảo vệ loài, giống, gien dưới tán rừng U Minh Hạ.
Từ những kiến nghị và giải pháp trong luận văn có thể giúp cho các nhà quản lý quan tâm hơn nữa vấn đề bảo vệ, phát triển rừng U Minh Hạ của báo chí Cà Mau.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có
        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: LE HUU LOI                              2. Sex: Male
3. Date of birth: October 16, 1972
4. Place of birth: Nguyen Phich Commune, U Minh District, Ca Mau Province
5. Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV-ĐT, dated December 4, 2018 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extension of thesis defense from December 4, 2020 to December 4, 2021 (12 months).
7. Official thesis title: Ca Mau Newspaper with the issue of protecting and developing U Minh Ha forest (surveying Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio – Television Station from June, 2018 to June, 2019)
8. Major: Journalism;                           Code: 8320101-01-UD
9. Supervisor: Assoc. Prof. PhD. Dinh Van Huong, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:
The thesis of “Ca Mau Newspaper and the issue of protecting and developing U Minh Ha forest (surveying Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio – Television Station from June, 2018 to June, 2019)” raises important questions concerning the role of management and content management in the U Minh Ha forest, as well as journalistic and collaborator abilities in working, processing, and updating information. As a result, the author has given and proposed some particular ideas for management, content management, and editing work at journalism training institutions, which will help to improve the quality of propaganda on the protection and development of the U Minh Ha forest today.
11. Practical applicability: The thesis has practical reference value on protection and development of the U Minh Ha forest of Ca Mau Newspaper, Ca Mau Radio and Television Station. The topic has the impact of assisting newspaper agency leaders and journalists in establishing a new viewpoint on handling information content related to the protection and development of the U Minh Ha forest.
12. Further research directions: The issue can be used as a reference for research projects on U Minh Ha forest protection and development, forests and climate change, and protecting species, variations, and genes under the canopy of U Minh Ha forest.
The thesis' ideas and solutions can assist managers in paying more attention to the issue of U Minh Ha forest protection and development of Ca Mau Newspaper.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây