PHÒNG ĐÀO TẠO

Thứ sáu - 25/08/2017 13:07

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về đào tạo đại học và sau đại học; tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo và bậc học từ đại học đến sau đại học theo các quy định hiện hành. Những nhiệm vụ chủ yếu:

  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành, chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo.
  • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo liên kết quốc tế.
  • Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, học kỳ; lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập.
  • Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.
  • Quản lý hành chính về đào tạo các bậc học, hệ đào tạo của Trường theo đúng các quy chế về đào tạo đại học, sau đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành; tập hợp, thống kê và xử lý các thông tin về giáo vụ và học vụ.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong Trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra xác nhận giờ giảng của giảng viên để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy - học tập.
  • Tổ chức hướng dẫn giải đáp thắc mắc của sinh viên, học viên về quy chế học tập, kiểm tra, thi.
  • Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học, sau đại học hàng năm; đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường.

Ban lãnh đạo

Trưởng phòng
PGS.TS Bùi Thành Nam
btnam224@yahoo.com

Phó Trưởng phòng
TS. Hoàng Văn Quynh
hquynhvn@gmail.com

Thông tin liên hệ

Bộ phận Đào tạo chính quy

Phòng 604 A, 604 B, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38585237; (024) 35575892

Email:phongdaotao@sv.ussh.edu.vn

Bộ phận Tuyển sinh và Đào tạo vừa làm vừa học

Phòng 601, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38583957

Email: Đại học chính quy: tuyensinh@ussh.edu.vn;

Tuyển sinh sau đại học: tuyensinhsdh.ussh@gmail.com;

Hệ Vừa làm vừa học: taichucxhnv@gmail.com

Bộ phận Đào tạo Sau đại học

Phòng 607, 609A nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38585239; (024) 35588053

Email: saudaihoc605@gmail.com (Thạc sĩ); tanltk@vnu.edu.vn (Tiến sĩ)

Bộ phận Đào tạo liên kết quốc tế

Phòng 604C, 609B, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35579035

Email: study@ussh.vnu.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây