TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Email kimchikhql@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Khoa học Quản lý

Giới thiệu / kỹ năng

 

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: kimchikhql@gmail.com
 • Học vị: Tiến sĩ                      Năm nhận: 2017.
 • Quá trình đào tạo:

2001: nhận bằng Đại học ngành Quản lý xã hội, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2006: nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHGQHN.

2017: Nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành CNDVBC và CNDVLS, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Hướng nghiên cứu chính:

II. Công trình nghiên cứu

Giáo trình/sách chuyên khảo

 1. Những cơ hội và thách thức của sinh viên theo hướng chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực Khoa KHQL, sách Khoa KHQL đổi mới, hội nhập và phát triển, Nxb ĐHQG, 2012, tr22-29.
 2. Quản lý nguồn nhân lực (viết chung với TS. Hoàng Văn Luân, ThS. Nguyễn Anh Thư), Trường ĐHKHXH&NV, 8/2012.
 3. Chính sách quản lý nguồn nhân lực (viết chung với TS. Nguyễn Văn Thành), Trường ĐHKHXH&NV, 10/2015.
 4. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với vai trò cung ứng nguồn nhân lực khoa học xã hội nhân văn cho thị trường lao động (tham gia), sách Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo đại học trong lĩnh vực KHXH và NV với nhu cầu của thị trường lao động, 2012, tr. 243-253.
 5. Một số biện pháp nâng cao vai trò của Nhà nước đối với việc thực hiện TNXH ở Việt Nam hiện nay (tham gia), sách Nhà nước pháp quyền - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb ĐHQGHN, 2013, tr. 465-480.
 6. Trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo (nghiên cứu trường hợp các chùa ở Hà Nội) (tham gia), sách Tôn giáo và Văn hoá: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tôn giáo, quý IV năm 2014, tr. 630-643.
 7. Trách nhiệm xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa: Nhận diện cơ hội và thách thức (tham gia),  sách Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2013 - 2014, Nxb ĐHQGHN, quý III 2014, tr. 770-779.

Bài báo

 1. “Một số biện pháp nâng cao vai trò của nhà nước đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, ISSN 0868 – 3492, 9/2013.
 2. “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tính tất yếu thực hiện TNXH của doanh nghiệp”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 227, 5/2015, tr. 64-67.
 3. “Văn hóa doanh nghiệp với trách nhiệm của người đứng đầu”, Tạp chí Dân tộc và  Thời đại”, số tháng 5/2015, tr. 42-49.
 4. “Lòng tin- hình thái của vốn xã hội”, Báo Diễn đàn doanh nghiệp, 5/3/2015, tr. 11.
 5. “Giao thương - những hệ lụy và trách nhiệm của chính quyền địa phương”, Báo Diễn đàn doanh  nghiệp, 5/2015.
 6. “Quy định mới trong quy trình rà soát hộ nghèo theo cách tiếp cận đa chiều - Một số vấn đề đặt ra”, Tạp chí Lao động và Xã hội, ISSN 0866-7643, số 551, 2017, tr. 43-46.
 7. “Thực tiễn và kinh nghiệm  xóa đói giảm nghèo ở Huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (2006-2016)” (viết chung với Lê Hoàng), Tạp chí Lịch sử Đảng. ISSN 0936-8477, tr. 112-115.
 8. “Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, 7/2017.

Bài kỷ yếu hội thảo

 1. “Thực trạng đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực - Khoa học quản lý”, Kỷ yếu hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy khoa học quản lý trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”, 2009.
 2. “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay”, Hội thảo cấp trường “Nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam. Thành tựu và kinh nghiệm”, 2010.
 3. “Một số vấn đề trao đổi về chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực của trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo cấp trường “Phát triển chuyên ngành đào tạo quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước”của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, 2011.
 4. “Những biến đổi giá trị trong thời kỳ đổi mới ảnh hưởng đến văn hoá lãnh đạo, quản lý”, 01 chuyên đề của đề tài  KX.03.21/06-10, 2010.
 5. “Một số vấn đề bất hợp lý trong quan hệ lao động ở nước ta hiện nay, xét từ góc độ bất đình đẳng”, Hội thảo quốc tế “Bất bình đẳng trong phát triển: Vấn đề và giải pháp của các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á”, 2012.
 6. “Việc sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp dưới góc nhìn đạo đức”, Hội thảo “Đạo đức và công nghệ” với Johannes Gutenberg, University Mainz và Institute for indian studies tổ chức, 3/2013.
 7. “Trách nhiệm đào tạo đội ngũ kế nhiệm - Khâu then chốt đổi mới của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”., Kỷ yếu tọa đàm khoa học của Công đoàn ĐHKHXH và NV  “Những giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học – nhìn từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn”, 11/2014.
 8. “Văn hóa doanh nghiệp với trách nhiệm của người đứng đầu”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Vai trò văn hóa kinh doanh trong Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, 10/2015.
 9. “Khung năng lực và xây dựng khung năng lực sinh viên ngành quản trị nhân lực”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học Quản lý: Lý luận và Thực tiễn", 1/2016,
 10. “Mô hình “Cụm liên kết” để phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh miền núi Tây Bắc” (đồng tác giả với PGS TS Nguyễn Mạnh Quân), Kỷ yếu hội thảoThực trạng và giải pháp phát triển thị trường vùng Tây Bắc”, 6/2016.
 11. “Một số vấn đề lí luận về công bằng xã hội trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam hiện nay” (viết chung với PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn), hội thảoCông bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay, 6/2016.

III. Đề tài KHCN các cấp

Chủ trì

 1. Đào tạo nghề ở huyện Từ Liêm, một số mâu thuẫn và phương hướng giải quyết nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương hiện nay, Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐHKHXH&NV, 2003-2004.
 2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (là đội ngũ giảng viên) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐH KHXH&NV, 2005-2006.
 3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN), Đề tài cấp ĐHQHHN, 2008-2010.

Thành viên

 1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới thể chế phát huy các nguồn lực phục vụ yêu cầu phát triển của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập (thư ký khoa học), Đại học Quốc gia, 2015-2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây