ThS. Phan Thị Hoàng Mai

Email phanhoangmai83@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Triết học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1983.
 • Email: phanhoangmai83@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Triết học.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

2005: Đại học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2008: Thạc sĩ, chuyên ngành CNXHKH, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Các vấn đề liên quan đến thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay; Chính sách an sinh xã hội cho nông dân.

II. Các công trình khoa học

Sách

 1. Tập bài giảng Lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin (viết chung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
 2. Tập bài giảng Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nghiệm thu năm 2014

Bài báo

 1. “Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội và giá trị thực tiễn hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị số 6/2010.
 2. “Dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản”, Tọa đàm khoa học "Nghiên cứu Triết học ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận", 01/2016.
 3. “An sinh xã hội đối với nông dân ở nước ta”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 2/2017.
 4. “Social security for Vietnameses farmers”, Tạp chí Lý luận chính trị (bản tiếng Anh), Vol 13 - 6/2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây