TTLV: Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên báo điện tử trong hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19

Thứ tư - 16/06/2021 21:46
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Lê                       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  06/03/1979
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ -XHNV; ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên báo điện tử trong hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng              Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Quang, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn nhận diện, phân tích, đánh giá hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trên báo điện tử trong hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền và quảng bá về hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19 trên báo điện tử trong thời gian tới; góp phần tăng cường sự thiện cảm và ủng hộ của công chúng đối với người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  Luận văn có ý nghĩa đối với hai nhóm ngành: thứ nhất, các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý báo chí truyền thông xây dựng được đính hướng tuyên truyền về lực lượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19 trên báo chí, truyền thông; thứ hai, các cơ quan, các cấp lãnh đạo thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam gắn với xây dựng hình ảnh trên báo chí, truyền thông nhằm xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Le                               2. Sex: Female
3. Date of birth: 06/03/1979                                4. Place of birth: Hai Duong
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Image of soldiers of the Vietnam People's Army on electronic newspapers in Covid epidemic prevention and control activities - 19
8. Major: Journalism                   9. Code: 8320101.01_UD
10. Supervisors: Dr. Hoang Van Quang, Deputy Editor-in-Chief of Science Journal, Hanoi National University.
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theoretical issues related to the topic and dissertation to identify, analyze and evaluate images of soldiers of the Vietnam People's Army on electronic newspapers in epidemic prevention and control activities Covid - 19, since then, proposed a number of solutions to improve the quality of propaganda and promotion of the image of the soldiers of the People's Army of Vietnam in epidemic prevention and control activities Covid - 19 in online newspapers during next time; contribute to enhancing the public sympathy and support for the soldiers of the Vietnam People's Army.
12. Practical applicability, if any: The dissertation is meaningful to two groups of industries: first, the press agencies, the media, the media management agencies are set up to propagate about the soldiers of the Vietnam People's Army. in epidemic prevention and control activities Covid - 19 in the press and media; Secondly, agencies and leaders at all levels of the Vietnam People's Army are associated with building images in the press and media to deserve the love of the Party, State and masses of people.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây