TTLV: Sự tham gia của Trung Quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (2001-2020)

Thứ năm - 04/11/2021 05:01
1. Họ và tên học viên: Đỗ Xuân Thắng                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/5/1991
4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Sự tham gia của Trung Quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (2001-2020)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn “Sự tham gia của Trung Quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (2001-2020)” được chia thành 03 chương. Chương 1 của luận văn trình bày khái quá quá trình hình thành của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và phân tích các nhân tố thúc đẩy sự tham gia của Trung Quốc vào tổ chức này. Chương 2 của luận văn tập trung vào phân tích mục tiêu, sự tham gia của Trung Quốc vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trên 04 lĩnh vực hợp tác cụ thể. Chương 3 của luận văn đưa ra những đánh giá về vai trò, đóng góp củaTrung Quốc khi tham gia vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải; phân tích những khó khăn và thuận lợi trong quá trình tham gia của Trung Quốc, từ đó, đưa ra dự báo sự tham gia của Trung Quốc vào tổ chức này thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như bạn đọc quan tâm tới chính sách, cách thức tiếp cận và mục đích của Trung Quốc trong tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phân tích, làm rõ sự tham gia của Trung Quốc trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sau năm 2020.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Do Xuan Thang                        2. Sex: Male
3. Date of birth: 05/5/1991                              4. Place of  birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Dated: 30/7/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: China's participation in the Shanghai Cooperation Organization (2001-2020)
8. Major: International Relations                       9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Associate Prof. Dr. Bùi Hồng Hạnh, International Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities (Hanoi).
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis "China's participation in the Shanghai Cooperation Organization (2001-2020)" is divided into 03 chapters. Chapter 1 of the thesis presents an overview of the formation process of the Shanghai Cooperation Organization and analyzes the factors promoting China's participation in it. Chapter 2 of the thesis focuses on analyzing the goals and participation of China in the Shanghai Cooperation Organization on 04 specific cooperation areas. Chapter 3 of the thesis gives the assessments of the role and contribution of China when participating in the Shanghai Cooperation Organization; analyzes the difficulties, and advantages in the process of China's participation, on that basis, makes forecast about China's participation in this framework in the future.
12. Practical applicability, if any: The thesis is used as a reference for students, students majoring in international relations, as well as readers interested in China's policies, approaches and goals in participating in the Shanghai Cooperation Organization.
13. Further research directions, if any: Continue to monitor, research, analyze and clarify China's participation in the Shanghai Cooperation Organization after 2020.
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây